วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ธรรมะ กับการเลี้ยงลูก


สังคมปัจจุบันเรื่องของธรรมะกับผู้คนนับวันจะห่างไกลออกจากตัวทุกที เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล 100 ปีของท่านพุทธทาส และเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการ

การนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงลูกเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

หลังจากนั้นก็พบว่าธรรมะส่งผลดีกับตัวเองจึงนำมาสอนลูก โดยต้องเข้าใจตัวเองก่อน เลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจและนำธรรมะมาสอนตามแต่ละวัย เช่น อ่านนิทานธรรมะให้ลูกคนเล็กฟังเพื่อให้มีจิตใจเย็น คนกลาง อธิบายให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน มีความเมตตากรุณา และคนโต นำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกนั่งสมาธิ ฝึกความอดทน

ดังนั้น ควรสอนลูกด้วยธรรมะ เพราะการให้ธรรมะกับลูกคือการให้ความสุขที่แท้จริง

ทุกวันนี้เปลี่ยนไปเพราะลูกเป็นคนให้สติ เมื่อก่อนชอบกินเหล้าทุกวันจนลูกชายคนเล็กบอกว่า “แม่เมาแล้วเหมือนคนบ้า” เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจึงกลับตัวมาปฏิบัติธรรมพร้อมกับสอนลูกด้วยธรรมะอย่างง่าย เช่น ศีลห้า สอนให้คิดและรู้จักควบคุมอารมณ์ เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็พบว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนแปลงคนไปในทางที่ดีขึ้นได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

“ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับธรรมะอีกแล้ว”

นางอัจฉราวดี วงศ์สกล ดีไซเนอร์และเจ้าของธุรกิจร้านเพชรแซงต์โทรเพซ์ ไดมอนด์ บอกว่า รู้จักธรรมะได้ด้วยกรรม เพราะในชีวิตพบแต่สิ่งไม่ดีอยู่เรื่อยมาจนคิดว่าเกิดจากกรรม ประกอบกับเป็นคนนิสัยอารมณ์ร้อนจึงเกิดความวุ่นวายใจเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงลองมาปฏิบัติธรรม เพราะธรรมะคือ ความดีงาม ความบริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น