วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง


ขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ / ซุ้มประกวดผลไม้ การประกวดผลไม้ / ประกวดธิดาสวน การจำหน่ายผลไม้ / และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล การแข่งขันต่างๆ อาทิเช่นแข่งกินผลไม้ เป็นต้น
สถานที่จัดงาน : ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จ.ระยอง

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น