วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น (260 ชนิดโดยจัดกลุ่มจำแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการ) บนพื้นที่ 60 ไร่  เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพร

สวนสมุนไพรฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ประกอบด้วยห้องประชุมสัมนา ห้องนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ทั้งที่ควรอนุรักษ์และที่ใกล้ตัวในวิถีชีวิตประจำวัน มีมัคคุเทศก์บรรยายและนำชมตลอดเส้นทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ส่วนสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีการชมโดยรถ NGV (รถที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ) ออกทุกๆ  30 นาที (ตามตารางรอบกำหนด) มีมัคคุเทศก์บรรยายและนำชมตลอดเส้นทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในสวนสมุนไพรฯ ยังมีร้านค้าส่วนบริการ ได้แก่ ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และร้านนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั่วไป  และมีบริการจักรยานให้เช่า ชั่วโมงละ 20 บาท

เปิดให้บริการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปิดบริการ วันจันทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทรศัพท์: 038-915-213 - 5
โทรสาร: 038-915-216

กรณีเดินทางมาส่วนตัวหรือเป็นครอบครัวสามารถเข้ามาติดต่อ และลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ได้เลย

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า ถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง เลขที่ 555 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038-685000 ต่อ 6720  หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โทร. 038-915213-5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น