วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ร่วมบุญบูรณศาลาพักช้างหลวงพ่อเงิน


        วัดคงคาราม หรือวัดบางคลานใต้ ต.คงคาราม อ.โพทะเล จ.พิจิตร เป็นหนึ่งในจำนวนหลายวัดที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เทพเจ้าแห่งโพธิทะเล ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๖ หลวงพ่อเงิน อายุได้ ๕ ขวบ นายช่วงซึ่งเป็นครูของท่าน ได้หาหลวงพ่อเงินไปอยู่กรุงเทพฯ จนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ จึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากไว้ที่วัดตองปู (วัดชนะสงคราม) เพื่อให้เล่าเรียนหนังสือที่วัดชนะสงครามตลอดมาจนถึง พ.ศ.๒๓๖๓
    
                   เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี หลวงพ่อเงินได้บรรพชาเป็นสามเณร จากนั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงคราม ฉายา พุทธโชติ แล้วท่านได้จำพรรษา เพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ ๓ พรรษา จากนั้นท่านจึงได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคงราราม บ้านเดิมของท่านอยู่ได้ ๑ พรรษา
    

                   ด้วยระยะเวลาก่อสร้างอันยาวนาน วัดคงรารามจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ชาวบางคลาน และชาวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมใจกัน ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน อาทิ โบสถ์ไม้เก่า พระเจดีย์ วัดคงคาราม (บางคลานใต้) เจดีย์วัดบางคลาน ศาลาพักช้างทุ่งบางลาย ที่หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ได้เคยสร้างไว้จึงได้จัดสร้าง วัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ชุดประวัติศาสตร์ขึ้น เฉลิมพระนามว่า รุ่นแทนคุณ เพื่อหารายได้เป็นกองทุนในการดำเนินการดังกล่าวสืบต่อไป

    


                   วัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน รุ่นแทนคุณ ประกอบพิธีกรรมอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ๓ วาระ ดังนี้คือ ครั้งที่ ๑ พิธีบวงสรวงขออนุญาตและพิธีพุทธาภิเษก-เททอง ณ วัดบางคลาน เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (วัดตองปุ) กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ ๓๘ ปี ที่วัดชนะสงครามอนุญาตให้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกภายในอุโบสถ ครั้งที่ ๓ ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก วัดนครชุม (เมืองเก่า) พิจิตร ภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม 2555 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดเทียนชัย และนายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าฯ พิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
    
                   สำหรับวัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนี้ ประกอบด้วย รูปเหมือนขนาดบูชา รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม (หล่อโบราณ เทดินไทย ถอดพิมพ์องค์พระมหาเม่า) พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์หลังเบี้ย เนื้อโลหะ เนื้อผง หลังยันต์มหารูด ลายมือจารหลวงพ่อเงิน เหรียญ ใบพุทธา หลวงพ่อเงิน หลังยันต์ พระพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หลังยันต์มหารูด เหรียญเสมา (ปั๊ม) หลวงพ่อเงิน หลังยันต์มหารูดพระกริ่งบางคลาน จัดสร้างเป็นครั้งแรก และพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า หลังพระมาลาพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสั่งจองได้ที่ เทศบาลตำบลบางคลาน ๐-๕๖๖๖-๙๒๒๔ และ ๐๘-๑๔๗๔-๓๐๐๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น