วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบจ.สุรินทร์ ดันโครงการโลกของช้าง (Elephant World)


อบจ.สุรินทร์ มุ่งมั่น!! เนรมิตเนื้อที่ 3,000 ไร่ สร้าง โลกของช้าง (Elephant World) ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

     นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงโปรดให้มีการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย เนื่องจากช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติ จนเป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน โครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World) ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ มีช้างอยู่มากที่สุดของโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและอารยะธรรมของคนเลี้ยงช้าง
     ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นประตูสู่นครวัดนครธม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตอาเซียนเป็นอย่างดี ซึ่งจะดำเนินการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันให้โครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World) ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภาย 3 ปี เพื่ออนุรักษ์ให้ช้างอยู่คู่ประเทศไทยและโลกสืบไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น