วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2558


ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ในงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2558 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2558 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

     นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558” ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2558 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เพราะเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล
    องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองแพร่มาเป็นเวลาช้านาน รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาทุกยุคทุกสมัย ทุก ๆ ปีเมื่อเริ่มวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจะเดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นจำนวนมาก ด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริย์ แผ่บารมีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้มาสักการะ การนั้นจึงกระทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำทุกปี กอปรกับจังหวัดแพร่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก โดยไฮไลต์จะเป็นวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ คือ ขบวนแห่พิธีเปิดแบบย้อนยุคล้านนาจำลอง ประกอบด้วยขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่ตุง และขบวนแห่เครื่องสักการะอันตระการตาจากทุกอำเภอ

     กิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประกอบด้วยพิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทา พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา พิธีส่งพระมหาอุปคุต พิธีสวดมหาสันติงหลวงบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ พิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาสำหรับผู้เกิดปีขาล โดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร โหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทย การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพสมโภช การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพิธีการทางพุทธศาสนาที่ต้องจัดขึ้นก่อนการจัดงานในวันที่ 18, 20, 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เช่น พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตอีกด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ โทรศัพท์ 0 5459 9209

     สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ การท่องเท่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น