วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2557 คืนความสุขให้ประชาชน


ขอชวนเที่ยวงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2557 คืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางในจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่

        จังหวัดยะลาเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2557 คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อเป็นช่องทางในจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่

        นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จ.ยะลา กำหนดจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 57 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 57 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ มหกรรมสตรีไทย “คืนความสุขให้ประชาชน” ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 57 และมหกรรมภาพเขียนของดีเมืองยะลา วันที่ 3 ส.ค. 57

        ทั้งนี้ การจัดงาน มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ เป็นการสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของทางจังหวัดยะลา ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนมาก การจัดงานจึงเป็นช่องทางหนึ่งในจำหน่ายสินค้าและเปิดโอกาสให้กับชาวสวน เกษตรกร และผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางด้านการเกษตร ผลิตผลแปรรูปทางด้านการเกษตร

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า OTOP นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา เหตุสืบเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้เกิดการมองภาพลักษณ์ไปในทางลบ ดังนั้นทางจังหวัดยะลาจึงได้จัดงานนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความสุข ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยะลาสันติสุข และนโยบาย ของ คสช.ในการคืนความสุขสู่ประชาชน

        ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยะลา และของดีทั่วไทย การประกวดขบวนแห่ผลไม้ การประกวด Miss Yala Fruit Festival 2014 การประกวดผลไม้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การประกวดสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ แพะ โค ไก่พื้นเมือง สุนัข แมว การแข่งขันศึกจ้าวเวหาชิงแชมป์ชายแดนใต้ (ลิงขึ้นมะพร้าว) การแข่งขันแพะเจ้าลมกรดชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกรีดยางและลับมีดกรีดยาง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกวดแข่งขันและนันทนาการต่างๆ ได้แก่ กินผลไม้ ส้มตำลีลา ขูดมะพร้าวลีลา จัดกระเช้าผลไม้ จัดสวนถาดนักเรียนระดับประถม ภาพวาดระบายสี แปรรูปอาหาร เลียนเสียงสัตว์ นิทรรศการมีชีวิตและการบริการทางการเกษตร และซุ้มผลไม้กินฟรี สำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้ยะลาและปศุสัตว์ชายแดนใต้ จะมีขึ้น ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น.

1 ความคิดเห็น: