วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พ่อท่านแสง อาภาธโร วัดศิลาลอย จ.สงขลาท่านเป็นศิษย์ของท่านอุปัชฌาย์แก้ว พุทธมุนี วัดดีหลวง ท่านอุปสมบทพร้อมกันรวมสามองค์คือ1.พระครูโอภาสธรรมรัตน์ (แสง อาภาธโร) วัดศิลาลอย 2.พระครุประภัสสรขันติคุณ(ผ่อง ขันติพโล) วัดนางเหล้า(มรณะภาพแล้ว) 3.อาจารย์แดง วัดนางเหล้า(มรณะภาพแล้ว) เมื่ออุปสมบทแล้วทั้งสามองค์ได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดถึงศึกษาพุทธาคม เวทย์มนต์คาถาจากองค์อุปัชฌาย์ของท่านจนหมดสิ้น ท่านอยู่ศึกษาอยู่ที่วัดดีหลวงอยู่หลายพรรษาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปโดยพ่อท่านผ่อง ขันติพโลและอาจารย์แดง ได้ไปจำพรรษาวัดนางเหล้า และท่านได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดศิลาลอยและท่านก็ได้พัฒนาวัด ตลอดถึงเมตตาสั่งสอนศิษย์ สงเคราะห์ญาติโยมที่เข้ามาขอความเมตาจากท่านอย่างสุดความรู้ความสามารถเมื่อครั้งวัดพระโคะสร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2505 ท่านเป็นองค์ดำเนินการในด้านพิธีกรรมตลอดถึงมวลสารต่างๆ ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านว่านยาอย่างเอกอุ ท่านมีความพิถีพิถันในเรื่องพิธีกรรมและเคร่งครัดห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาข้องแวะโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องมีผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมท่านจะต้องให้ถือศิลปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่ประกอบพิธีกรรม ท่านทุ่มเทตั้งใจสร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี05 วัดพะโคะอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ด้วยมวลสารชั้นครู ประกอบพิธีกรรมตามตำราบูรพาจารย์

พ่อท่านแสง ท่านทุ่มเทกำลังแรงกาย แรงใจ แรงองค์ความรู้ แรงครูในการสร้างสุดยอดพระหลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านแห่งยุคอย่างสุดความสามารถ มีประสบการณ์มากมายเป็นที่ประจักษ์ชัดแด่ลุ่มน้ำสองทะเล ท่านเจริญรอยตามวัตรปฏิบัติครูบาอาจารย์องค์อุปัชฌาย์ของท่านอย่างเคร่งครัดกอปรกับท่านเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมท่านจึงเป็นที่เคารพของสงฆ์ตลอดถึงชาวบ้านย่านนั้นใครมีความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอะไรมาหาท่านทุกคนจะรับความเมตตาอบรม สั่งสอนชี้แนะ ให้หลักธรรม หลักชัยนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปเคารพท่านเลย ท่านจะสร้างเพียงรูปเคารพหลวงปู่ทวด หรือไม่ก็เหรียญรูปอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านเท่านั้นซึ่งการสร้างในแต่ละครั้งท่านจะดำเนินการอาราธนาอัญเชิญบอกกล่าวตามตำราที่ท่านได้ศึกษามาอย่างเคร่งครัดและสร้างเพื่อแจกจ่าย มอบให้ผู้ร่วมบุญในโอกาสต่างๆไม่ได้กำหนดราคาค่าทอน(บูชา)แต่อย่างไร วัตถุมงคลต่างๆที่ท่านสร้าง เสก แจกจ่ายมอบให้ศิษยานุศิษย์ไปนั้นก่อเกิดประสบการณ์มากมายเป็นที่เสาะแสวงหามาบูชาติดตัว ติดบ้านเรือน ตลอดถึงร้านค้าร้านขายเพื่อความเป็นสิริมงคลใครไปกราบสักการะนมัสการท่านที่วัด มักที่จะได้รับเมตตาจากท่านเสมอ ท่านจะแจกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านบ้าง เหรียญรูปเคารพอาจารย์ท่านบ้าง ทุกวันนี้ท่านยังเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมในทุกเรื่องที่เข้าไปกราบขอเมตตาให้ท่านช่วยหากไม่ผิดพระธรรมวินัยรับรองท่านเมตตาอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง วัดต่างๆในแถบถิ่นปักษ์ใต้เมื่อมีการสร้าง เสก วัตถุมงคลท่านมักได้รับอาราธนานิมนต์ให้มานั่งปรกปลุกเสกอยู่เสมอมิได้ขาด ซึ่งท่านก็เมตตารับไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนหากท่านไม่ติดขัดภารกิจใดๆท่านเมตตาเดินทางไปทุกงาน....ทุกวันนี้แม้จะล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยท่านก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัดดำรงตนในเพศบรรพชิตสมดังสงฆ์สุปฏิปันโนเป็นที่เคารพรวมจิตใจของเหล่าผองศิษย์ใกล้ไกลในทุกครั้งที่ได้กราบสักการะท่านจะรับรู้ได้ถึงกระแสแห่งความเมตตาที่แผ่ซ่านออกมาสัมผัสได้อย่างสุขใจโดยแท้ ท่านได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตามแนวทางขององค์พระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด กลิ่นศีล กลิ่นธรรมหอมหวนทวนลมขจรขจาย เวทย์วิทยาคมของท่านเข้มขลังเด็ดขาดยิ่งนักเป็นที่โจษจันกันไปทั่วหัวเมืองใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น