วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รู้สึกผิดหวังกับการทำงาน ฝ่ายทะเบียนราษฏ์ อ.รัตนบุรี

ในช่วงมี่ผมได้ไปติดต่อขอทำการแก้ไขคำนำหน้าที่ที่ทำการอำเภอรัตนบุรี  ซึ่งเป็นช่วงที่บัตรที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนหมดพอดี  แต่ข้าราชการในที่นั้นไม่มีใครทราบเลยว่าบัตรหมด มาเข้าเรื่องกันเลยครับ  หลังจากที่ผมได้ไปแก้ไขคำนำหน้านามเสร็จก็จะต้องมีการออกบัตรประชาชนให้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว  และการออกบัตรใหม่นั้นก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 20 บาท ทุกคนก่อนจะทำการออกบัตรให้ แล้วให้เดินไปทำบัตรอีกที่หนึ่ง  ผมก็ทำการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย  แต่ใบเสร็จไม่มีให้เลย  แล้วเดินต่อไปที่ถ่ายบัตร  พอเดินไปถึงพนักงานราชการอีกคนก็แจ้งว่าบัตรหมด  ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้  ให้ไปทำที่ที่ทำการอำเภออื่นได้เลย  จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าไปทำที่อื่นก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกซินะ  แล้วทำไมไม่คืนเงินค่าทำบัตรให้กับประชาชน  และทำไมไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้  แล้วก็เดินไปถามที่ที่เก็บเงินไป  ก็ได้คำตอบว่าใบเสร็จไม่ต้องก็ได้ให้มาทำวันหลัง  อ้าว..แล้วอย่างนี้  มาทำวันหลังไม่เก็บเงินเพิ่มอีกหรอ  แต่ก็นึกในใจไม่ได้ถามไรมาก  แต่ผมคงไม่ได้มาที่อำเภอนี้  วันต่อมาเมื่อเดินทางมาที่กรุงเทพฯ  จึงได้ทำบัตรใหม่ที่กรุงเทพฯ เลย  แต่ที่กรุงเทพฯก็ให้จ่ายเงินเพิ่มอีก 20 บาทเช่นกัน  แต่มีใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยเลย  ผมจึงเริ่มคิดล่ะว่าเงินที่เก็บไปเอาไปทำอะไร  เงินเข้าราชการจริงไหม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2555 และให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

1.การออกบัตรในกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา  ฉบับละ 100 บาทจากเดิม 20 บาท

2.การออกใบแทนใบรับฉบับละ 10 บาท ส่วนการขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรฉบับละ 10 บาท ในกรณีที่ได้มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อธิบดีกรมการปกครอง อาจพิจารณาประกาศเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น เป็นเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมให้


คราวนี้ล่ะครับ  พี่น้องเอ๋ยเพิ่มเป็น 100 แล้ว  ประชาชนคงได้เสียเงินเพิ่ม  แต่ถ้าไม่ได้บัตรอีกเงินที่เสียไปอาจจะเสียหลายรอบอีกล่ะ  ไม่อยากจะคิด  สำหรับผมเงินแค่นี้มันอาจจะไม่มาก  แต่ถ้าประชาชนตาดำๆล่ะ  หาเช้ากินค่ำ  ถ้าต้องมาเสียหลายรอบเค้าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย  ถ้าราชการระดับสูงได้อ่านโพสนี้ก็ขอให้นำเอาไปคิดด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น