วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ผูกเวร คือผู้ผูกโกรธ โดย สมเด็จพระญาณสังวร


" .. ระลึกไว้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของเรา ดังนี้ เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับ"

"ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ ย่อมทำบาปได้ทุกประการ" แม้หนักหนาเพียงใด แก่ผู้ใดก็ได้ "อำนาจของการผูกเวรหรือการผูกโกรธยิ่งใหญ่นัก" ก่อให้จิตมืดมิดนัก ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบ ไม่รู้บุญไม่รู้บาป

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงบริสุทธิ์สะอาด ทรงพ้นแล้วจากบาปทั้งหลายทั้งปวง "ทรงมีพระพุทธภาษิตเตือนสัตว์โลกไว้ด้วยพระมหากรุณาที่เปรียบมิได้" น่าที่เราผู้ปรารถนาความไม่เป็นทุกข์หนักหนา จะพึงพร้อมใจกันเทอดทูนพระพุทธภาษิตนั้น มุ่งมั่นปฏิบัติให้สุดสติปัญญาความสามารถ

จำไว้ให้มั่นว่า "การผูกโกรธคือการทำบาปหนัก" ที่ทรงมีพระพุทธภาษิตเตือนว่า "ผู้ทำบาปย่อมโศกเศร้าในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกทั้งสองโลก" เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน

นั่นก็คือ "เกิดชาติไหนก็จะไม่พ้นความเศร้าโศกความเดือดร้อน แม้เป็นผู้ผูกเวรหรือผูกโกรธอยู่" ชาตินี้จึงสำคัญนัก ละการผูกเวรหรือผูกโกรธเสียแต่ชาตินี้เถิด .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น