วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

78 สถานพยาบาลทำ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรมก่อน

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด


       สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559

    รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร
1. สปส.กทม  พื้นที่ 1
    -  โรงพยาบาลมัชชั่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  โรงพยาบาลหัวเฉียว
2. สปส.กทม พื้นที่ 2
    -  สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
    -  มิตรสัมพันธ์ทันตแพทย์
    -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
3. สปส.กทม พื้นที่ 3
    -  โรงพยาบาลเพชเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  สหคลินิกชอยเพชรบุรี 35
    -  เด็นทัลแลนด์คลินิกทันตกรรม
4. สปส.กทม พื้นที่ 4
    -  อินสไปร์  สไมลย์ คลินิกทันตกรรม
5. สปส.กทม พื้นที่ 5
    -  คลินิกเจริญนครทันตแพทย์
    -  คลินิกเจริญนครทันตแพทย์ 2
    -  คลินิกทันตแพทย์ศวรรธน์
    -  สุรชัยทันตคลินิก
    -  ทันตกรรม 999 คลินิกทันตกรรม
    -  โรงพยาบาลยันฮี
6.  สปส.กทม พื้นที่ 6
    -  เกษมราษฎร์  บางแคโรงพยบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2
    -  คลินิกเจริญนครทันตแพทย์ 3
    -  คลินิกเพชรเกษมทันตกรรม
    -  คลินิกทันตกรรมโปรเด็นท์
7.  สปส.กทม พื้นที่ 7
    -  โรงพยาบาลบางประกอก 8
    -  โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
    -  คลินิกบ้านฟัน
8.  สปส.กทม พื้นที่ 8
    -  มายเด้นท์คลินิกทันตกรรม
    -  มายเด้นท์คลินิกทันตกรรม  สาขาตรงข้ามซีคอน
    -  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1
9.  สปส.กทม พื้นที่ 9
    -  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เปาโล  โชคชัย 4
    -  สหคลินิกถนนนวมินทร์
    -  แสงรัตน์ทันตคลินิก
10.  สปส.กทม พื้นที่ 10
    -  คลินิกทันกรรมพรู - เด็นท์
    -  คลินิกทันตกรรมเอ็มดีซี
11.  สปส.กทม พื้นที่ 11
    -  คลินิกทันตกรรม แฮ็ปปี้ เด็นทัล เพลส
    -  คลินิกทันตกรรม  บ้านสาธุประดิษฐ์
    -  คลินิกสาทรทันตแพทย์
    -  คลินิกทันตกรรมเซ็นต์หลุยส์
12.  สปส.กทม พื้นที่ 12
    -  โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
13.  จังหวัดชัยภูมิ
    -  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
    -  โรงพยาบาลคอนสาร
14.  จังหวัดเชียงใหม่
    -  สตาร์เดนทัลแคร์คลินิกทันตกรรม
    -  คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนห้วยแก้ว
    -  คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่
    -  โรงพยาบาลลานนา
    -  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  เชียงใหม่ใกล้หมอ
15.  จังหวัดมุกดาหาร
    -  โรงพยาบาลคำชะอี
    -  โรงพยาบาลตอนตาล
    -  โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
16.  จังหวัดยโสธร
    -  คลินิกทันตกรรม วีระทันตแพทย์
17.  จังหวัดร้อยเอ็ด
    -  โรงพยาบาลโพนทอง
    - คลินิกรักษ์ฟัน
    -  คลินิกทันกรรมพลาญชัย
18.  จังหวัดสมุทรปราการ
    -  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ๋
    -  โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
    -  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล  สมุทรปราการ
    -  พอรักเดนทัลคลินิกทันตกรรม
    -  คลินิกโพศาลทันตกรรม
    -  คลินิกทันตกรรมบ้านฟันยิ้ม
    -  คลินิกทันตกรรมหมอศิรินทร์
    -  โรงพยาบาลบางนา 5
    -  คลินิกทันตแพทย์สุเมธ
    -  คลินิกธีรพรทันตแพทย์
    -  โรงพยาบาลบางประกอก 3  พระประแดง
    -  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
    -  คลินิกสมเกียรติทันตแพทย์
    -  คลินิกบ้านฟันฟ้า
19.  จังหวัดสุพรรณบุรี
    -  คลินิกรักฟัน
    -  โรงพยาบาลบางปลาม้า
    -  ศุภมิตร
    -  โรงพยาบาลศรีประจันต์
20.  จังหวัดอ่างทอง
    -  บ้านหมอฟันคลินิกทันตกรรม
21.  จังหวัดอุทัย
    -  โรงพยาบาลอุทัยธานี
    -  โรงพยาบาลหนองฉาง
22.  จังหวัดปทุมธานี
    -  คลินิกทันตกรรม  พีเอสดีซี
    -  ศูนย์ทันตกรรมรัตนโกสินทร์  สาขา 2
    -  คลินิกทันตกรรม  พารากอน
    -  คลินิกทันตกรรม  พารากอน 2
    -  การุญเวช  ปทุมธานี  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  บ้านหมอฟัน  คลินิกทันตกรรม
    -  บ้านหมอฟัน 2

ราคากลางกิจกรรมบริการทันตกรรม (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/ราย/ปี)

ลำดับ      รายการ                           อัตราค่าบริการ

   1        ขูดหินปูนทั้งปาก                       400

   2        อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam
              -  1 ด้าน                                 300
              -  2 ด้าน                                 450

   3         อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
              -  1 ด้าน (ฟันหน้า)                    350
                                 (ฟันหลัง)              400
              -  2 ด้าน (ฟันหน้า)                    400
                                 (ฟันหลัง)              500

   4       ถอนฟัน (ฟันแท้)                          250
            ถอนฟันที่ยาก                              450   5       ผ่าฟันคุด                                    900

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น