วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวงาน “บั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล” ปี 2556จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมงานประเพณีที่น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ตามประเพณีโบราณของชาวอีสานที่ขาดไม่ได้คือประเพณี “บุญ บั้งไฟ” เพื่อเป็นการบูชาเทพแห่งฝน เป็นพิธีกรรมขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและขอให้เทพดูแลปกปักษ์รักษาลูกหลาน

      “บุญบั้งไฟ” ของชาวบ้านธาตุ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความโดดเด่นด้วยตำนาน “ม้าคำไหล” ที่เป็นม้าทรงของ “พระศรีธาตุ” ที่ เคยเป็นเจ้าเมืองในหลายร้อยปีก่อนซึ่งมีการสร้างพระธาตุเจดีย์ของพระศรีธาตุไว้ให้ลูกหลานสักการะบูชา โดยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระศรีธาตุและ อัญเชิญประทับทรงม้าคำไหลในวันขึ้น 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ก่อนที่จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝน

      จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพ็ญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลตำบลบ้านธาตุ มีกำหนดจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2556 ณ หนองศรีเจริญ

      ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ พบกับคณะสาวงามจากการประกวดธิดาบั้งไฟล้าน อลังการขบวนแห่บั้งไฟล้าน พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระศรีธาตุและอัญเชิญประทับทรงม้าคำไหล และการจุดบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่นจำนวนกว่า 500 บั้ง

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ โทร.042-146 195

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น