วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ททท. ร่วมเปิดประตูอีสานใต้ สู่สวนเกษตร เงาะ-ทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ


จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ๕๖” ในวันที่ ๑๔ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงของเงาะ-ทุเรียน ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

     เงาะ – ทุเรียน จ.ศรีสะเกษ เป็นผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพสูง ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตรโดยเฉพาะเงาะพันธุ์โรงเรียนที่มีลักษณะเด่นคือ ผิวเปลือกแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื้อเงาะมีรสหวาน และทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน

    โดยเฉพาะที่บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ ที่นับเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่าปีละ ๓๔๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าผลิตผลชนิดอื่นๆ อาทิ ลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และข้าวโพด ที่สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ปี 2556จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญทุกท่านร่วม “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

      นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า ความสวยงามของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวและความสดใสของดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงที่ล้อสายหมอก หยอกสายลมในช่วงหน้าฝนที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นฤดูที่แตกต่าง “งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๖” ที่จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกิจกรรมที่จัดต้อนรับฤดูฝน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เดินทางมาเยือนดินแดนชัยภูมิ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล ประจำปี 2556


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล)” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

      นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับอำเภอลับแล เทศบาลตำบลหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ได้กำหนดจัดงาน “ เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินเมืองลับแล)” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลาง ผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนเมืองลับแล และกระตุ้นให้ เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลับแล และจังหวัดอุตรดิตถ์

เชิญเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่” ปี 2556


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่” ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

      นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้จัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“อิมแพ็ค” จัดงานด๊อกโชว์ ยกทัพขบวนการหมาเปื้อนยิ้ม


 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยและสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จัดงานเอาใจคนรักสุนัข "สมาร์ทฮาร์ท พรีเซ้นต์ ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด็อกโชว์ ในคอนเซ็ป ขบวนการหมาเปื้อนยิ้ม"(SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2013)งานสำหรับน้องหมาที่ใหญ่ที่สุดระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายนนี้ 10 โมงถึง 2 ทุ่ม อาคาร 5 – 6   อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มิถุนายนนี้เตรียมพบกับ "เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ปี 2556"สำหรับใครที่ชอบเที่ยวชมธรรมชาติ ชวนไปเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2556 นี้

      กิจกรรม ภายในงาน มีขบวนหุ่นผีเสื้อที่สวยงามของแต่ละตำบล การนำชมแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา นำชมผีเสื้อหลากหลายชนิด หลายสายพันธ์มากกว่า 400 ชนิด ภายในงานยังมีการแสดงสินค้า OTOP การแสดงศิลปะ ดนตรี และกีฬา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน

      สอบถามข้อมูล : อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทรศัพท์ 0-3724-6100 / 08-1862-1511 ททท. สำนักงานนครนายกนคร +66 3731 2282 , +66 3731 2284

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร


จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัด งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร และวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

      นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เรียกว่า “วันวิสาขปุณณมี” คือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง เมื่อโคจรผ่านกลุ่มดาววิสาขะ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนา ที่องค์การสหประชาชาติประกาศเป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 (International Recognition of the Day of Vesak) โดยให้ถือเป็นวันหยุดสากลของโลก

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวงาน “บั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล” ปี 2556จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมงานประเพณีที่น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ตามประเพณีโบราณของชาวอีสานที่ขาดไม่ได้คือประเพณี “บุญ บั้งไฟ” เพื่อเป็นการบูชาเทพแห่งฝน เป็นพิธีกรรมขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและขอให้เทพดูแลปกปักษ์รักษาลูกหลาน

      “บุญบั้งไฟ” ของชาวบ้านธาตุ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความโดดเด่นด้วยตำนาน “ม้าคำไหล” ที่เป็นม้าทรงของ “พระศรีธาตุ” ที่ เคยเป็นเจ้าเมืองในหลายร้อยปีก่อนซึ่งมีการสร้างพระธาตุเจดีย์ของพระศรีธาตุไว้ให้ลูกหลานสักการะบูชา โดยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระศรีธาตุและ อัญเชิญประทับทรงม้าคำไหลในวันขึ้น 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ก่อนที่จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝน

งานเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้า ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

      สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมเดินวิ่งจังหวัดเพชรบุรี และชมรมเดินวิ่งรามราชนิเวศน์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ไหว้พระ 9 วัด ในวันวิสาขบูชา มาตั้งแต่ปี 2545 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวาระสำคัญนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องออกกำลังควบคู่กันอย่างสมดุลดังกล่าว “ร่างกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว จิตจะแข็งแรงต้องสงบนิ่ง” กิจกรรมนี้มุ่งหวังที่จะให้บุคคลที่รักการออกกำลังกาย ได้เข้าวัด ฟังธรรม ถือศีลห้า และเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้เกิดขึ้นทุกท้องที่ในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตัวเมืองเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เที่ยวทะเลโคลน กับงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณจุดชมวิวปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

      ด้วยอำเภอบ้านแหลมร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดงานขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยัง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแหลมและจังหวัดเพชรบุรี

      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริในพื้นที่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ และผลงานของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP ลานจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม โขน ลิเกฮูลู การประกวดธิดาทะเลโคลน และหนูน้อยทะเลโคลน การแข่งขันกินหอยแครง การแข่งขันถีบกระดานเก็บหอยแครง การแข่งขันชกมวยทะเลโคลน แรลลี่อุ้มสาวหนี คาราวานสินค้า สวนสนุก บูธรถยนต์ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ การแสดงดนตรีและการแสดงบนเวที และการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Windows8 กด( ~ ) เปลี่ยนภาษาไม่ได้

ทุกวันนี้มี Windows ออกมาให้ใช้มากมายหลายรุ่น และที่ออกมาใหม่สดๆร้อนก็คือ Windows8 นั้นเองเพื่อนหลายคนที่อยากจะอัพเดท ก็เลยลง Windows8 กัน แต่ดันเกิดปัญหา ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้ซะงั้น วันนี้เลยนำวิธี เทคนิคคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาในการเปลี่ยนภาษา Windows8 มาให้อ่านกัน

เริ่มแรกเข้าไปที่ Control Panal ก่อนกันเลย

แล้วเข้าไปที่  Clock, Language and Region


เข้าไปที่ Add a language

เทศกาลเที่ยวแก่งกะเบา ปี2556 "ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวเทศกาลเที่ยวแก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ แก่งกะเบาเป็นแก่งหินยาวตามลำแม่น้ำโขง บนฝั่งมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่ใช้พักผ่อนได้เป็นอย่างดี ในฤดูแล้งที่แม่น้ำโขงลดระดับลงจะเห็นแก่งกลางน้ำและหาดทรายสวยกว่าในฤดูอื่นๆ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบมีที่สวนสาธารณะไว้นั่งเล่นรับลมชมวิว สามารถมองเห็นฝั่งลาว และเกาะแก่งได้อย่างชัดเจน

      โดยจะมีร้านอาหารบริการหลากหลายร้านไว้ให้นักท่องเที่ยวเลือกรับประทาน อาหารขึ้นชื่อของแก่งกะเบาคือ หมูหัน ซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักกันในนาม "หมูหันแก่งกะเบา" และในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ วัดสองคอน สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

      การเดินทาง ใช้เส้นทาง จ.มุกดาหาร-อ.ธาตุพนม (ทางหลวงหมายเลข 212) โดยออกจาก จ.มุกดาหารไปทางทิศเหนือ เข้า ต.คำป่าหลาย ระยะทาง 25 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้า อ.หว้านใหญ่ระยะทาง 10 กิโลเมตร"

ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถมฟรีอีก 1 แก้ว! กับคาเฟ่ แคนทารี


คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขาในเครือเกษมกิจ โฮเทลส์ ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษแด่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยโปรโมชั่นซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถมฟรีอีก 1 แก้ว!

     เมื่อเข้ามากด “ไลค์” ในเฟสบุ๊คแฟนเพจของคาเฟ่ แคนทารี และต้องเช็คอิน  “คาเฟ่ แคนทารี” เพื่อรับฟรีเครื่องดื่ม ภายในช่วงเวลา 16.00น. -18.00น.  ตั้งแต่วันที่ 7 - 21  พฤษภาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: www.kantarycollection.com; www.cafekantary.com

ขอชวนเที่ยวงานนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์”กรุงเทพมหานคร จัดงานนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

     ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการกรุงเทพฯเมืองสวรรค์ ร่วมกิจกรรม One King One Heart ชมการแสดงถนนศิลปะ (Street Theater) การแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ การแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ เรียนรู้อดีตกรุงแห่งสายน้ำ เพลิดเพลินกับการออกร้านสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย การออกร้านของดีกรุงเทพฯและผลิตภัณฑ์ชุมชน และเอาใจนักสะสมแสตมป์ด้วยการเปิดตัวแสตมป์ชุด “กรุงเทพฯเมืองสวรรค์” อีกด้วย

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันแรงงานแห่งชาติ
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ วันกรรมกรสากล
วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นวันหยุดแรงงานของสากล เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย มีจุดประสงค์เพื่อ เฉลิมฉลองทั่วโลก ในสังคมของผู้ใช้แรงงาน และ เพื่อเตือนใจผู้ใช้แรงงาน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และความมั่นคงของอาชีพ อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งหน้าที่บริหารแรงงาน อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีความสำคัญดังนี้...
» ด้านการจัดหางาน
ช่วยเหลือคนว่างงาน ให้มีงานทำ รวมไปถึง ช่วยเหลือนายจ้าง ให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพดี พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งหางาน ตลาดแรงงาน อาชีพ และสภาวะของตลาดแรงงานไทย ในปัจจุบันไปถึงอนาคต
» งานแนะแนวอาชีพ
ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่หางานทำ แนะแนววิธีการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับความรู้ที่แรงงานมี ตามความสามารถ และความชอบ รวมไปถึงให้คำแนะนำในเรื่องของ รายได้ และความต้องการแรงงานในตลาดแรงงาน
» การพัฒนาแรงงาน
ส่งเสริม และสนับสนุน ให้แรงงาน หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ทั้งภาควิชาชีพ และภาควิชาการ อย่างครบถ้วน
» งานคุ้มครองแรงงาน
ทบทวนเรื่องกฏหมาย ชั่วโมงทำงาน ความเหมาะสมของรายได้ที่แรงงานควรได้รับ วันหยุดงาน รวมไปถึงสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ ที่แรงงานควรได้รับ
» งานแรงงานสัมพันธ์
เป็นคนกลางในการแก้ปัญหา ความขัดแจ้ง ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง รวมไปถึงช่วยยุติข้อขัดแจ้งที่เกิดขึ้น และส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรม ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง