วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น


ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น  โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย...

"ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง  ความตายเป็นของแน่นอน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น