วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ผีตลก ประจำปี 2555


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี (วันออกพรรษา) ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

      นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา กว่า ๒๐๐ ปี ของชาวอำเภอท่าปลาให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์โดยภายในงานจะมีขบวนแห่ผีตลก แห่ดอกไม้สด แห่กัญหาชาลี การทำบุญตักบาตร การแสดงกลองยาว นางรำ และขบวนกัณฑ์เทศน์

      ประเพณีแห่ผีตลกเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า ๒๐๐ ปี ในอำเภอท่าปลาเก่าก่อนอพยพอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีความเชื่อในการทำบุญทำทานในพุทธศาสนา นรก สวรรค์ ผีเปรต ผีนรก ที่ต้องการขอส่วนบุญเพราะความหิวโหยต้องการอาหารยังชีพ เชื่อกันว่าบรรดาญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือพวกผีเปรตที่อยู่ขุมนรกต่าง ๆ จะออกมารับส่วนบุญ ที่บรรดาญาติพี่น้องหรือผู้ที่ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนบุญ จนกว่าจะใช้หนี้เวรกรรมหมดสิ้นจึงจะได้ไปเกิดในชาติใหม่

      การเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ผีตลก เริ่มตั้งแต่การสานหัวผีตลก การตกแต่งด้วยศิลปะ ที่แต่งแต้มด้วยสีสันให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีเปรตตามจินตนาการ โดยนำผ้าจีวรเก่าขาด ๆ ที่พระสงฆ์ทิ้งแล้วซึ่งไม่เป็นการสิ้นเปลืองมาทำเป็นเสื้อผ้าให้คนสวมคล้ายกับว่าเป็นผี โดยส่วนหัวจะทำด้วยเข่งหรือชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่หรือใช้หวดสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่ทิ้งแล้วมาทาด้วยเขม่าไฟ ตกแต่งเป็นรูปร่างหน้าตาของผีในลักษณะต่างกัน

      “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๕๕” กำหนดจัดวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. มีขบวนแห่ผีตลก เคลื่อนขบวนไปยังลานอเนกประสงค์ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลท่าปลา เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และเวลา ๑๔.๐๐ น. มีการแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์เข้าวัดทั้ง ๓ วัด คือ วัดท่าปลา วัดเนินสวน และวัดเนินสว่าง (ประชาชนร่วมกิจกรรมรับฟังเทศน์พระมาลัย) ส่วนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเช้า และร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๒ กัณฑ์ ได้ที่วัดท่าปลา วัดเนินสวน และวัดเนินสว่าง

      ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอันเก่าแก่ “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๙๐๘๑ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น