วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศีล ๒๒๗ ข้อที่เป็นวินัยของพระสงฆ์พระภิกษุต้องถือศีล ๒๒๗ ข้ออันได้แก่

ศีล ๒๒๗ ข้อที่เป็นวินัยของสงฆ์ ทำผิดถือว่าเป็นอาบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุดได้ดังนี้ ได้แก่
ปาราชิก มี ๔ ข้อ
สังฆาทิเสส มี ๑๓ ข้อ
อนิยต มี ๒ ข้อ (อาบัติที่ไม่แน่ว่าจะปรับข้อไหน)
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ข้อ (อาบัติที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวร ไหม บาตร อย่างละ ๑๐ข้อ)
ปาจิตตีย์ มี ๙๒ ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่ไม่ต้องสละสิ่งของ)
ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่พึงแสดงคืน)

เสขิยะ (ข้อที่ภิกษุพึงศึกษาเรื่องมารยาท) แบ่งเป็น
สารูปมี ๒๖ ข้อ (ความเหมาะสมในการเป็นสมณะ)
โภชนปฏิสังยุตต์ มี ๓๐ ข้อ (ว่าด้วยการฉันอาหาร)
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ มี ๑๖ ข้อ (ว่าด้วยการแสดงธรรม)

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Review Whey Protein ยี่ห้อ TRUTEIN

วันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวเวย์โปรตีนยี่ห้อ TRUTEIN ซึ่งผมได้รับมานั้นเป็นขนาดทดลอง  ซึ่งได้รับมาจาก fanpage ที่ได้ทำการเล่นเกมส์แจกและผมก็ได้มันมา 555+  จำนวน 2 ซอง คือ Vanilla และ Chocolate ที่ซองระบุว่า 25g Total Protein ประกอบด้วย 45% Whey, 45% Micellar Casein & 10% Egg White จริงแล้วยังมีส่วนผสมอื่นๆ อีกเยอะเลย made in USA

มาดูผลการทดลองชงกันเลย  เริ่มจากการซีกซอง  ซองทำจากกระดาษทำให้ฉีกได้ง่าย  จากนั้นลงดมกลิ่นดูมีกลิ่นหอมดี  จากนั้นเทน้ำเย็นกว่าระดับอุณภูมิห้องเล็กน้อยเทน้ำลงไปจนเกือบเต็มแก้ว  ปิดฝาแล้วเขย่า  เขย่าไม่นานผงเวย์ก็ลายหมดแล้ว  จากนั้นลองสังเกตฟองในแก้ว  ปรากฏว่าฟองเยอะมากไปหน่อย  ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินเวย์ที่มีฟองมากเพราะมันทำให้ผมเรี่ยน  จากนั้นก็ลองยกแก้วชิมดูความรู้สึกแรกคือทำไมมันหวานอย่างนี้ทั้งที่เติมน้ำลงไปเยอะมาก  จนต้องเติมน้ำลงไปเพิ่มอีกเยอะพอสมควรแทบล้นแก้วเวย์  ต้องกลั้นใจกระดกเพราะฟองมันเยอะเหลือเกิน  ที่เป็นฟองเยอะน่าจะมาจากมีส่วนผสมของไข่ขาวก็เป็นได้