วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ครั้งที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจึงได้กำหนดจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมา ในปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า)  ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การสาธิต และชิมเมนูที่ปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่า การสาธิตทำขนมดอกโสน อาหารคาวหวานประจำท้องถิ่น  และเลือกซื้อเห็ดตับเต่าสดๆ ราคาถูกภายในงานนี้อีกด้วย นอกจากนี้นายศุภฤกษ์  กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้กล่าวเชิญชวนเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดตับเต่า และปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่าแล้ว ทางอบต.ยังได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดเห็ดตับเต่าคุณภาพดี , ประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า , ประกวดเทพีเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน มีเงินรางวัลสูงถึง 20,000 บาท เลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชนในงานวันเห็ดตับเต่างาม ที่สามเรือน ประจำปี 2559


        ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนร่วมงาน วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน      ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.สามเรือน โทร.035 330 464 ,  ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035246076- 7 และ www.เที่ยวภาคกลาง.com       facebook : Tat Ayutthaya

กำหนดการ
การจัดงานโครงการวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  24 – 26  มิถุนายน  2559

…………………………………………………………………………………………………..

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
เวลา 15.00 น.

– คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต.สามเรือน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. กลุ่มสตรีตำบลสามเรือน กลุ่มวิสาหกิจเห็ดตับเต่า และ ประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ บริเวณท่าน้ำวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและกล่าวเปิดงานโครงการวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 โดย ท่านประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและชมนิทรรศการเห็ดตับเต่าการแสดงขั้นตอนการเพาะเห็ดตับเต่า, รับเอกสาร,แผ่นพับ และข้อมูลเรื่องเห็ดตับเต่า
– ชมการแสดง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 น. ประกวดเห็ดตับเต่าคุณภาพดี
11.00 น. ประกวดการประกอบอาหาร (เมนูเพื่อสุขภาพ) จากเห็ดตับเต่า
16.00 น. ประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า (ระดับชั้นประถมศึกษา)
18.00 น. ประกวดเทพีเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน
– รางวัลชนะเลิศ(ถ้วยรางวัล) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินสด 20,000 บาท สายสะพาย พร้อมช่อดอกไม้
– รางวัลรองชนะเลิศ(ถ้วยรางวัล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินสด 10,000 บาท สายสะพาย พร้อมช่อดอกไม้
– รางวัลขวัญใจมหาชน (ถ้วยรางวัล) ท่านวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเงินสด 10,000 บาท สายสะพาย พร้อมช่อดอกไม้

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

เวลา 12.00 น. ประกวดเทพีเห็ดตับเต่าบานที่สามเรือน (ผู้สูงอายุ)
14.00 น. ประกวดภาพถ่าย (วิถีชีวิตชาวบ้านกับเห็ดตับเต่า)
16.00 น. ประกวดร้องเพลง (หมู่ละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
21.00 น. ปิดงานโครงการวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559


ข้อมูลและภาพ : ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น