วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยกำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2558
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559

------------------------------------------------------
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
เวลา 03.00 น.  -พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น.  -พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
เวลา 06.00 น.  -พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา 08.30 น.  -พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 09.00 น.  -ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
                     -ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ
                     -ขบงนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย
เวลา 10.00 น.  -พิธีเปิด "งานบุญหลวง" วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)
                     -ชมกิจกรรมแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
                     -ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา
เวลา 19.00 น.  -การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ลานมหกรรมอาหาร)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.30 น.  -ขบานแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
เวลา 10.00 น.  -พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
                     -ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม  และคณะพ่อแสน-นางแต่ง
                     -ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ
                     -ขบวนแห่ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
                     -ชมขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ การแสดงนิทรรศการฯ
เวลา 13.00 น.  -ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
                     -ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)
                     -ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ
เวลา 15.00 น.  -พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 15.30 น.  -ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองจากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโพนชัน
                     -พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
                     -พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
                     -พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา 19.00 น.  -พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศพระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)
                     -การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ลานมหกรรมอาหาร)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

เวลา 02.30 - 18.00 น.  -พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 042-891266 เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 042-891231 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042- 812812 / 042-811405 /email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น