วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล” ประจำปี 25591 - 31 กรกฎาคม 2559  ณ ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เที่ยวสวนผลไม้ของชาวบ้านมีการบริการที่พักแบบ Home Stay-จัดจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ของชาวสวน-การประกวดธิดาลับแล-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวลับแล-ชม การแสดงมหรสพมากมาย

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก
เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล) เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนเมืองลับแล และกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลับแล และจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สอบถามข้อมูล  เทศบาลตำบลหัวดง โทร.0 5542 7222  ททท.สำนักงานแพร่ Tel. +66 5452 1118

ขอบคุณ ภาพและข้อมูลที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น