วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงในทิศต่างๆ

ทิศเหนือ

          ให้ปลูกต้นพุทรา หัวว่าน ต้นฝรั่ง เพื่อป้องกันอาคม และเวทมนตร์ต่าง ๆ ต้นมะตูม ต้นทุเรียน ต้นหว้า ต้นพญาสัตบรรณ จะช่วยเสริมดวงให้เจริญก้าวหน้า มีวาสนา มีบารมีปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ให้ใครมาทำร้ายได้ ต้นมะเดื่ออุทุมพร จะทำให้เกิดความเจริญ ต้นส้มป่อย จะช่วยให้ห่างจากทุกข์โศกโรคภัย ลูกหลานที่บ้านจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง

ทิศใต้

          ให้ปลูกต้นมะม่วง ต้นหมากพลับ จะป้องกันไม่ให้คนมาหลอกลวงต้มตุ๋น ต้นมะปราง ต้นโตนด และต้นหว้า จะช่วยเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีความมั่งคั่ง ร่ำรวยถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐี ต้นตะโกนา ช่วยให้อดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ มีความมุมานะในการจะทำงานต่าง ๆ

ทิศตะวันออก
          ให้ปลูกต้นไผ่ ต้นกุ่ม ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ต้นมะพร้าว ต้นสารภี จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกข์ร้อน มีแต่ความรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

ทิศตะวันตก

          ให้ปลูกต้นมะยม ต้นมะขาม ต้นพุทรา จะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดจากคดีความ เรื่องอื้อฉาวทั้งหลาย และไสยศาสตร์  ต้นกุ่มน้ำ จะช่วยทำให้ครอบครัวมีฐานะ และอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนอบอุ่น  กุ่มบก จะช่วยทำให้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนกับญาติพี่น้องอย่างอบอุ่น

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รู้สึกผิดหวังกับการทำงาน ฝ่ายทะเบียนราษฏ์ อ.รัตนบุรี

ในช่วงมี่ผมได้ไปติดต่อขอทำการแก้ไขคำนำหน้าที่ที่ทำการอำเภอรัตนบุรี  ซึ่งเป็นช่วงที่บัตรที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนหมดพอดี  แต่ข้าราชการในที่นั้นไม่มีใครทราบเลยว่าบัตรหมด มาเข้าเรื่องกันเลยครับ  หลังจากที่ผมได้ไปแก้ไขคำนำหน้านามเสร็จก็จะต้องมีการออกบัตรประชาชนให้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว  และการออกบัตรใหม่นั้นก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 20 บาท ทุกคนก่อนจะทำการออกบัตรให้ แล้วให้เดินไปทำบัตรอีกที่หนึ่ง  ผมก็ทำการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย  แต่ใบเสร็จไม่มีให้เลย  แล้วเดินต่อไปที่ถ่ายบัตร  พอเดินไปถึงพนักงานราชการอีกคนก็แจ้งว่าบัตรหมด  ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้  ให้ไปทำที่ที่ทำการอำเภออื่นได้เลย  จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าไปทำที่อื่นก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกซินะ  แล้วทำไมไม่คืนเงินค่าทำบัตรให้กับประชาชน  และทำไมไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้  แล้วก็เดินไปถามที่ที่เก็บเงินไป  ก็ได้คำตอบว่าใบเสร็จไม่ต้องก็ได้ให้มาทำวันหลัง  อ้าว..แล้วอย่างนี้  มาทำวันหลังไม่เก็บเงินเพิ่มอีกหรอ  แต่ก็นึกในใจไม่ได้ถามไรมาก  แต่ผมคงไม่ได้มาที่อำเภอนี้  วันต่อมาเมื่อเดินทางมาที่กรุงเทพฯ  จึงได้ทำบัตรใหม่ที่กรุงเทพฯ เลย  แต่ที่กรุงเทพฯก็ให้จ่ายเงินเพิ่มอีก 20 บาทเช่นกัน  แต่มีใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยเลย  ผมจึงเริ่มคิดล่ะว่าเงินที่เก็บไปเอาไปทำอะไร  เงินเข้าราชการจริงไหม 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขันติอด ขันติทน พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ


 ขันติอด ขันติทน

พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
ขนฺติปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา
ขนฺติอุปปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา
ขนฺติปรมตฺถปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

ณ บัดนี้จะได้อธิบายใน ความอดทน ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน
ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องทำลายความชั่วใดๆ ในตัวในใจของเราประการใดๆ
เช่นว่า ความโกรธทั้งหลายอันมันมาทำร้ายเบียดเบียนตน หนึ่ง
มิตรสหาย หนึ่ง ญาติพี่น้อง หนึ่ง ผู้ใกล้ชิด หนึ่ง
ทำให้ได้รับความเสียหายเพราะตนขาดความอดทน
ตนเป็นบุคคลผู้ไม่มีความอดทนแต่อย่างใดประการใด

อันนี้ให้เราทุกคนคิดอ่านว่า ในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้
ให้ใช้ขันติดความอดทนให้เป็น
อย่าเป็นคนที่ไม่เอาไหน ขี้เกียจขี้คร้าน มักง่ายไม่มีความอดทน
เพราะเหตุเหล่านี้พาให้เราเสียประโยชน์ที่ฐานะเป็นมนุษย์นี้แล้ว
ให้ตนเองเป็นผู้มีบุญกุศล มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผลเป็นประโยชน์
ให้กับจิตให้กับตนของตนตลอดต่อไป

เราทุกคนได้มาพบปะพระพุทธศาสนาพุทธะนี้แล้ว
ให้ได้รับประโยชน์ ให้ความดีเกิดขึ้นมาในตนของตน
จงมีขันติมีความสงบเสงี่ยมตั้งใจในธรรมอยู่เสมอ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"ทุกข์มาจากไหน" โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย"ทุกข์มาจากไหน"

" .. ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ มันมาจากไหน ค้นขึ้นไปซิ เห็นแต่ว่า "มาจากโง่นั่นแหละ ดวงจิตเป็นผู้โง่" มันจึงต้องเป็น ต้องเดือนร้อน มันจึงใคร่ มันจึงปรารถนา มันจึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่

มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ "เพราะเกลียด เพราะชัง มันชังมันก็ไม่อยากเป็น" แล้วก็หาของมาแก้ไข หาคิดอีหยังมาทา หนังเหี่ยวก็เอามาทา ลอกหนังออก มันได้กี่วัน มันก็เหี่ยวอย่างเก่า .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เล่าถึง วินาทีมรณภาพของหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น


ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘
เทศน์อบรม ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

สมัยปัจจุบันครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีจนปรากฏชื่อลือนามก็มี ๒ องค์ คือ พระอาจารย์เสาร์ และพระอาจารย์มั่น แต่เวลานี้ท่านมรณภาพเสียแล้ว พระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยว อาจหาญในทางความเพียรมาก จนปรากฏเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาศิษย์รุ่นหลังได้ถือเป็นปฏิปทาอันดีตลอดมา

ท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ ชอบแสวงหาที่สงัดวิเวก แต่เริ่มอุปสมบทตลอดมาจนถึงวาระสุดท้าย ไม่เคยลด ละ ผลความดีของท่านที่บำเพ็ญมาจึงแสดงออกให้โลกได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจรไปทุกหนทุกแห่งว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญ ทั้งด้านปฏิบัติและความรู้ภายในใจ คุณสมบัติทั้งนี้ฟุ้งขจรมาให้ประชาชนได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เกษตรพอเพียงกับความไม่เพียงพอ


ตัวผู้เขียนเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทที่เรียกได้ว่าบริษัทชั้นนำระดับประเทศเลยก็ว่าได้  แต่เงินเดือนที่ได้เมื่อลองบวกลบกลบหนี้แล้วมันก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเมืองกรุง  ที่หลายคนว่ากันว่าเป็นศิวิลัย  ซึ่งเมื่อตอนเด็กเองผมก็เคยคิดเช่นนั้นนะ ว่าเราทำงานในเมืองหลวงน่าจะมีเงินเดือนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวดูแลพ่อแม่ได้  แต่พอเข้ามาอยู่จริงๆ มันไม่ใช่อ่ะ  ผมเองพอมีที่นาอยู่บ้าง  แต่ไม่มีเวลาพอที่จะกลับไปทำเองได้เลย  ซึ่งหลายต่อหลายปีก็ให้คนอื่นทำมาโดยตลอดเนื่องจากพ่อผมเองไม่มีแรงที่จะทำแล้ว ทำให้ผมเริ่มคิดว่าเราอยู่อย่างนี้เงินเดือนก็ไม่พอไม่รู้จะทำอะไรดี  เขียนเว็บบล๊อกโพสข้อความก็นานก็จะได้เงินสักบาท  ประจวบเหมาะกับป้าผมเองก็เป็นห่วงจะให้คนอื่นทำนาไปอย่างนี้มันไม่ดี

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คติธรรมคำสอน "หลวงปู่ทวด"ธรรมประจำใจ : พูดมาก เสียมาก พูดน้อยเสียน้อย ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งได้ "โพธิสัตว์"

ละได้ย่อมสงบ : ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เดินไปสู่การดับสลายทั้งสิ้น  ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ

สันดาน : ภูผาอาจถูกมนุษย์ทลายลงมาได้ แต่นิสัยของคนเรากลับนอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้งของสันดาน แต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก

ผลบุญ-กรรม ของหญิงทำแท้ง โดย พระราชพรหมยาน


ธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ซึ่งตอนนี้ท่านก็มรณะภาพไปนานแล้ว ตั้งแต่ 2535 ท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน พอท่านละสังขารไป ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย

เรื่องมีอยู่ว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งผิวขาว ร่างท้วม หน้าตาอิ่มเอิ่บ อายุ 42 ปี  เธอตาย เจ้าหน้าที่พาไปสำนักพระยายม เรื่องนี้เป็นนิมิตลอยมาให้เห็นไม่ใช่ทิพยจักขุญาณ คือเมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้นอนภาวนาตามปกติ อารมณ์เคลิ้มเห็นภาพนี้ที่สำนักพระยายม มีหญิงคนหนึ่ง เด็กเล็กคนหนึ่ง เด็กคนนี้เล็กมาก มีสภาพนอน

พระยายมท่านถามหญิงคนนั้นว่า แม่หนู เธอทำแท้งหรือ

เธอรับว่า ใช่เจ้าค่ะ

ขอเชิญร่วมงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ครั้งที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจึงได้กำหนดจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมา ในปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า)  ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การสาธิต และชิมเมนูที่ปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่า การสาธิตทำขนมดอกโสน อาหารคาวหวานประจำท้องถิ่น  และเลือกซื้อเห็ดตับเต่าสดๆ ราคาถูกภายในงานนี้อีกด้วย นอกจากนี้นายศุภฤกษ์  กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้กล่าวเชิญชวนเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดตับเต่า และปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่าแล้ว ทางอบต.ยังได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดเห็ดตับเต่าคุณภาพดี , ประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า , ประกวดเทพีเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน มีเงินรางวัลสูงถึง 20,000 บาท เลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชนในงานวันเห็ดตับเต่างาม ที่สามเรือน ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยกำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2558
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559

------------------------------------------------------
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
เวลา 03.00 น.  -พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น.  -พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
เวลา 06.00 น.  -พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา 08.30 น.  -พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 09.00 น.  -ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
                     -ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ
                     -ขบงนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย
เวลา 10.00 น.  -พิธีเปิด "งานบุญหลวง" วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)
                     -ชมกิจกรรมแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
                     -ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา
เวลา 19.00 น.  -การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ลานมหกรรมอาหาร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล” ประจำปี 25591 - 31 กรกฎาคม 2559  ณ ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เที่ยวสวนผลไม้ของชาวบ้านมีการบริการที่พักแบบ Home Stay-จัดจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ของชาวสวน-การประกวดธิดาลับแล-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวลับแล-ชม การแสดงมหรสพมากมาย

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บุฟเฟต์ผลไม้เกรดพรีเมี่ยม 99 บาท @ ตลาดไอยรา

  ตลาดไอยรา ผนึก จังหวัดปทุมธานีรับลูกโครงการ Amazing Thai Taste โปรโมตการทานผลไม้ตามฤดูกาลในงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ  พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา พบกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ บุฟเฟต์ผลไม้เสิร์ฟแบบจัดเต็ม เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิตและจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย

 

 นายสุวัจ เดชเทวัญดำรง ประธานกรรมการ บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการตลาดไอยรา เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ในโครงการ Amazing Thai Taste ที่มุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 หรือ 12,000 ล้านบาทในปี 2559 ตลาดไอยรา จึงร่วมกับจังหวัดปทุมธานี หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานอื่นๆ จัดงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ   พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา ในระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 12 วัน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เที่ยวเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ปี 59 วันที่ 9-15 มิ.ย.นี้


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โชว์ผลไม้ดีและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระยองพ ร้อมทั้งให้ทุกคนได้เลือกช็อปสินค้าดีทางการเกษตร, ผลไม้, สินค้า OTOP ของดีเมืองระยอง, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้, และกิจกรรมต่างๆ ภายใน “งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559”เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางกระจายจำหน่ายผลไม้สนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้ในชุมชนตะพงให้มีแหล่งระบายผลผลิตและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูกาลผลไม้ประจำจังหวัดระยองตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว