วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำตกหลี่ผี (ตาดโสมพะมิด) มหานทีสี่พันดอน


 
น้ำตกหลี่ผี หรือ หลี่ผี หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ตามสัมพะมิตร น้ำตกหลี่ผี ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ( ดอน หมายถึง เกาะ ) น้ำตกหลี่ผี เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะ เนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่งตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่ว ระหว่างละอองน้ำตกกระทบแก่งหินเกิดเป็น ละอองปุยสีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

หลี่ผี นั้นส่วนมากคนไทยทางภาคอีสานจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ เนื่องจากมีตำนานหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหลี่ผี และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ปลาที่แห่งนี้ยังชุกชุมอยู่ ณ ปัจจุบัน

หลี่ เป็นภาษาลาว หมายถึง เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ ซึ่งมีให้เห็นกันทั่วไปทางภาคอีสาน ส่วนคำว่า ผี หมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีจะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในช่วงฤดูฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร จุดที่พบศพ ( ที่มาของคำว่า ผี และ สนธิ กันเป็น หลี่ผี ) มากๆ คือบริเวณร่องหินของน้ำตกหลี่ผี บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนั้นน้ำจะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไปด้านล่างผ่านซอก และ หลืบหินแคบๆ ทำให้ ศพของทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจำนวนมากลอยมาติดใน หลี่จับปลาชาวลาวจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า หลี่ผี

การเดินทางไปแก่งหลี่ผี แก่งหลี่ผีก็อยู่ใกล้กับน้ำตกคอนพะเพ็ง เพียงแต่ต้องนั่งเรือหางยาวจากบ้านนากะสัง ลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้านดอนคอน จากนั้นเดินผ่านหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงไปแก่งหลี่ผีอีก 2 กิโลเมตร

ดอนคอน
ที่ตั้ง : อยู่ถัดจากดอนโขงลงมาตามลำน้ำระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
การเดินทาง จากเมืองปากเซมาตามทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร หรือจากท่าแพบ้านหาดลงมาทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากนั้นสามารถมาลงที่ท่าเรือนากะสงหรือท่าเรือบ้านม่วงที่อยู่ไม่ไกลกันได้ตามสะดวก เพื่อนั่งเรือล่องลำน้ำโขงมายังดอนคอนใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ดอนคอน เป็นดอนขนาดรองลงมา มีความกว้าง 4.5 กิโลเมตร ความยาว 5 กิโลเมตร เป็นดอนที่ทอดตัวตามยาวไปตามลำน้ำโขง ในสมัยฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนได้ก่อสร้างท่าเรือและทางรถไฟขึ้นที่ดอนคอน เพื่อขนถ่ายสินค้า จากเรือมาถึงรถไฟที่มีเส้นทางตัดจากหัวดอนไปท้ายดอน แล้วตัดข้ามแม่น้ำโขง จากดอนคอนไปอีกดอนหนึ่งชื่อ ดอนเด็ด ที่เป็นท่าเรือแล้วก็ส่งสินค้าลงเรือใหม่ เป็นการเอาชนะธรรมชาติและแก้ปัญหาเกาะแก่งต่างๆ ที่ขวางอยู่ในแม่น้ำโขง
หลังจากขึ้นฝั่งที่ดอนคอนแล้ว คุณควรเลือกใช้บริการรถสองแถว หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เริ่มตั้งแต่สะพานทางรถไฟของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นในสมัยยุคล่าอาณานิคม และหัวรถจักรไอน้ำเก่าของขบวนรถไฟที่เคยใช้วิ่งในอดีต จากนั้นมุ่งหน้าต่อมาอีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกหลี่ผี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น