วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นั่งรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน


หลังจากที่งดเดินรถจักรไอน้ำมานาน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นว่า ควรนำรถจักรไอน้ำออกมาให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก "จิตวิญญาณบนรางเหล็ก" ของไทยเรา

จึงได้เปิดเดินรถพิเศษจักรไอน้ำ จำนวน 4 ครั้งต่อปี นั่นคือ
1. วันที่ 26 มีนาคม (วันสถาปนารถไฟไทย)
2. วันที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ)
3. วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทาน รฟล.)
4. วันที่ 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน)

  ซึ่งการรถไฟฯ  ได้ดำเนินการบริการจัดนำเที่ยวโดยขบานรถจักรไอน้ำในเส้นทางสายต่างๆ หมุนเวียนไป เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา และนครปฐม  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และชมแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ โดยขบวนรถจักรไอน้ำขบวนนี้จะออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 08.00 น.  และเดินทางท่องเที่ยวต่อโดยรถยนต์โดยสารที่จะมารอรับนักท่องเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์  และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเดินทาง

ขอบคุณภาพจาก  http://www.railway.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น