วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ภูริทตฺตธมฺโมวาท : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน
ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย
ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี
อุปมาดั่งดอกประทุมชาติอันสวยๆ งามๆ
ก็เกิดจากโคลนตมอันเป็นของสกปรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น