วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีกำฟ้าไทพวน ประจำปี 2559


สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยว งาน “ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

    นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้กำหนดจัดงานประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัด แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชาวไทยพวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสักการะบูชา และรำลึกถึงบรรพบุรุษ ของชาวไทยพวน