วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

จ.บึงกาฬ เตรียมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นางกุสุมา หงส์ชูตา ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ 2 ได้แก่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม และพาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจะได้ส่งเสริมการ โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬอีกด้าน

     โดยในจุดแรกได้พาขึ้นชม ภูสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีวิไลกับอำเภอเมืองบึงกาฬ มีทรัพยากรป่าไม้ที่คงสภาพสมบูรณ์ ซึ่งได้ชมจุดไฮไลท์ของภูสิงห์คือหินสามวาฬซึ่งในวันนี้อากาศเป็นใจเกิดทะเลหมอกให้ได้ชมความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬ และเดินทางท่อไปยังภูทอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล ห่างจากตัวเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่ง ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ด้านล่างบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของ "วัดเจติยาคีรีวิหาร" และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขาทั้งสิ้น 7 ชั้น ด้านบนมีกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผาและสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ซึ่งสร้างโดยพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ"

ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมโภช 1188 ปี เมืองแพร่


(ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกกรม “สมโภช 1188 ปี เมืองแพร่” ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

   นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 1371 โดยพ่อขุนหลวงพล หรือพญาพล ซึ่งได้พาคนไทยเชื้อสายไทยลื้อ –ไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคํา ลงมาสร้างบ้าน แปงเมือง และเสริมกำแพงเมืองเดิมให้สูงขึ้น และขนานนามว่าเมืองพลนคร หรือเมืองแพร่ในปัจจุบัน โดยในปี 2559 นี้เมืองแพร่มีอายุครบ 1,188 ปี จังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมืองแพร่ครบรอบ 1,188 ปี ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตามแบบล้านนาเมืองแพร่อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยจัดกิจกรรม พิธีกรรมตามความเชื่ออันเป็นสิริมงคลแก่เมืองแพร่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดแพร่ โดยใช้ทุนทางประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม มาเป็นแรงจูงใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักเมืองแพร่มากขึ้น โดยจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

จุดมุ่งหมายสำคัญ ของการหัดตาย โดย..สมเด็จพระญาณสังวรฯ


"จุดมุ่งหมายสำคัญ ของการหัดตาย"

" .. ก็คือ เพื่อปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลาย ก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อย
กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง

หัดใจให้ปล่อยเสีย พร้อมกับหัดตาย สิ่งอันเป็นเหตุ ให้โลภ ให้โกรธ
ให้หลง ให้เกิดตัณหาอุปาทาน หัดละเสีย ปล่อยเสีย

พร้อมกับหัดตาย ซึ่งจะมาถึงเราทุกคนเข้าจริงได้ทุกวินาที .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กทม.

ธรรมและกิเลสนี้ เกิดจากใจ โดย..หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" .. แสดงออกมาจากใจ ให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน แล้วยิ่งต่างคนต่างมีธรรมภายในใจ
ก็ฉายแสงออกมาด้วยความดีงามนี้ โลกจะชุ่มเย็นไปทั่วหน้ากัน เพราะอำนาจแห่งธรรมไม่เคยทำ
ใครให้เดือดร้อนเลย

นอกจากกิเลส มีมากมีน้อยก่อกวนทุกอย่าง เป็นไปได้ไม่มีประมาณ สำหรับกิเลสนี้เกิดขึ้นจากใจ
ด้วยกันนะ กิเลสก็เกิดขึ้นจากใจ แสดงฤทธิ์ออกมาจากใจ ทำลายตนเองแล้วก็ทำลายผู้อื่น

แล้วธรรมก็ออกลวดลายหรือออกฤทธิ์ขึ้นมาจากใจ ทำความร่มเย็นเป็นมงคลแก่ตนเอง ให้ความร่ม
เย็นและเป็นสิริมงคลแก่ส่วนรวมทั่ว ๆ ไป ก็คือธรรมที่เกิดขึ้นจากใจ

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศ ! ปีนี้ไม่เปิดเขาช้างเผือก หวั่นความปลอดภัย


   "เขาช้างเผือก" ตั้งตระหง่านอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในยอดเขาที่นักเดินทางใฝ่ฝันไปเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะทุกคนต่างอยากที่จะเข้ามาชื่นชมความสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติและสัตว์ป่าของที่นี่ แต่ในปี 2559 ใครหลายคนอาจต้องผิดหวัง เพราะทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ออกประกาศมาแล้วว่า

    ทางอุทยานขอปิดเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ณ บริเวณหมู่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางพิชิตยอดเขาช้างเผือก โดยทางอุทยานได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ประกอบกับปัญหาเรื่องช้างป่าจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนที่ฝูงเข้ามาหากิน จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคมายังพื้นที่สวนป่าทองผาภูมิ ซึ่งเป็นอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางอุทยานจึงออกมาประกาศปิดเส้นทางการการเดินป่าด้วยเหตุผลดังกล่าว

จังหวัดสุโขทัย เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมฝูงค้างคาวนับล้านตัว บินออกจากถ้ำเจ้าราม


นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัย เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่บินออกจากถ้ำเจ้าราม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

   โดยในช่วงเย็นของทุกวัน เวลาประมาณ 17.00 น. ฝูงค้างคาวจะรวมตัว บินออกจากถ้ำเป็นแนวยาว พาดผ่านบนท้องฟ้ายาวนานเกือบ 1 ชั่วโมง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม ก่อนจะบินหายลับไปกับความมืดเพื่อไปหากิน และจะกลับมายังถ้ำอีกครั้งในช่วงเช้ามืด ทั้งนี้ถ้ำเจ้ารามมีฝูงค้างคาวกินแมลงอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านตัว ทั้งค้างคาวเล็บกุด ค้างคาวปีกถุงใหญ่ ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ ค้างคาวปากย่น และค้างคาวปีกพับใหญ่ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก