วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คำสอนพญาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต     "กัมมัฏฐานโจกแก้วแถวธรรมบ่เตื่องต่อ กัมมัฏฐานพ่อว่อมาขี้ให้หมู่เหม็น เขาก็ลือมันแล้วกัมมัฏฐานหมูเถื่อน ได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ้งนั่งธรรม อัศจรรย์ปลาไหลหลดหลาด น่าอนาถหนีหน่ายวังตม ผู้เป็นสมณ์สืบวงศ์บ่มั่ว"


    คำแปล : พระกรรมฐานลวงโลกไปโผล่ตรงนี้ตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหาย คนเขาร่ำลือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอม ฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมู ไม่สนใจข้อวัตรปฏิบัติ ปลาไหล ปลาหลด ปลาหลาด น่าอนาถถ้ามันเบื่อหน่ายในโคลนตม ผู้เป็นสมณะก็เช่นกัน ถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่สามารถสืบต่ออริยวงศ์ได้


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เรื่องที่ลืมเขียนมานมนานคือ....

(ฝ่าเท้าหลวงปู่มั่นทั้งสองข้าง เป็นตาหมากรุกหมดเต็มทั้งสองฝ่า)
เวลาสรงน้ำท่านปรารภว่า (ฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมู่เพียงเท่านี้)
พูดค่อยๆ แบบเย็นๆ (ในยุคหนองผือ สี่ปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับองค์ท่านนั้น)
พระเณรผู้น้อยที่ถวายข้อวัตรสรงน้ำถวายองค์ท่านนั้น ผู้สงวนฟังจึง-
จะได้ยิน (เพราะองค์ท่านก็ปรารภค่อยแบบประหยัดไม่แกมอวด)

ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้แย้งอาจเอื้อมถูข้างบน (ระหว่างฝ่าเท้าเสมอๆ)
จำพวกที่ถูหลัง ตัว แขน ขา ฝ่าเท้านั้น มักจะเป็นพระ ๔-๓-๒-
พรรษาเท่านั้นได้ถู พระผู้ใหญ่เหนือ ๕-๖-๗-๘-๙- ไปแล้วไม่ค่อย
จะได้ถูตัว แขน ขา เพราะองค์หลวงปู่เทสน์ว่า สรงน้ำนี้เว้นให้ผู้น้อย
เขาสรงเสีย ถ้าพระผู้ใหญ่มาทำขวางผู้น้อย ผู้น้อยเขาระอายเก้อเขิน
เพราะเขาไม่มีทางเอื้อมมือเข้า และเขาก็กระดากระอายดังนี้

ผู้ผูกเวร คือผู้ผูกโกรธ โดย สมเด็จพระญาณสังวร


" .. ระลึกไว้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของเรา ดังนี้ เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับ"

"ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ ย่อมทำบาปได้ทุกประการ" แม้หนักหนาเพียงใด แก่ผู้ใดก็ได้ "อำนาจของการผูกเวรหรือการผูกโกรธยิ่งใหญ่นัก" ก่อให้จิตมืดมิดนัก ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบ ไม่รู้บุญไม่รู้บาป

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงบริสุทธิ์สะอาด ทรงพ้นแล้วจากบาปทั้งหลายทั้งปวง "ทรงมีพระพุทธภาษิตเตือนสัตว์โลกไว้ด้วยพระมหากรุณาที่เปรียบมิได้" น่าที่เราผู้ปรารถนาความไม่เป็นทุกข์หนักหนา จะพึงพร้อมใจกันเทอดทูนพระพุทธภาษิตนั้น มุ่งมั่นปฏิบัติให้สุดสติปัญญาความสามารถ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

"สร้างเหตุเสียก่อน" โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
สร้างเหตุเสียก่อน

 
   การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำ มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างปล่อยไว้ก่อน " เอาเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องแรก "เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี่แหละ" ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้

"เราได้ทำแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล" มันไม่สงบเราก็ได้ทำ ที่นี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น "คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนั่นแหละจะอิ่ม" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

78 สถานพยาบาลทำ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรมก่อน

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด


       สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559

    รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร
1. สปส.กทม  พื้นที่ 1
    -  โรงพยาบาลมัชชั่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  โรงพยาบาลหัวเฉียว
2. สปส.กทม พื้นที่ 2
    -  สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
    -  มิตรสัมพันธ์ทันตแพทย์
    -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายนของทุกปี

     สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 - 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชีวิตครอบครัว

    สืบมีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" มีชื่อเล่นว่า "แดง" เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง

     สืบมีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็หยุด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


   ทีนี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว เหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทำบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปอธรรมทั้งหลายน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ เมื่อกิเลสบาปอธรรมหมดสิ้นไปแล้ว มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไปสุคติบ้าง ไปทุคติบ้าง อย่างนี้ไม่มี นั้นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนำไปแล้วมันก็หยุด มันก็หยุดลง หยุดหมุนเวียนนะ หยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะ ไม่ไปแล้วมันหยุดแล้ว

   นั้นแหละก็แสดงว่า เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทำหน้าที่มัน คือ ละอาสวกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไป มันเป็นอย่างนั้น แม้ปัญญาก็ดับ สุดท้ายมานะ เป็นอย่างนั้น ปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันแค่ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญานั้นมันก็ดับไปตามกัน ปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทงเทง รักษาหอบหืดได้ผลดี

 

   โทงเทง หรือ ภาษาอีสานเรียกหมากโปงโป๊ะ หรือบางที่ก็เรียกบักแข้งขบ แก้ร้อนในกระหายน้ำ รักษาโรคดีซ่าน อาการไอและหืดเรื้อรัง บรรเทาอาการแผลมีหนอง แก้เจ็บคอ นำทั้งต้นมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน
ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ : ราก, เยื่อหุ้มผล และทั้งต้น

สรรพคุณทางยา :
ราก ขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
เยื่อหุ้มผล ยารักษาแผลในปาก เจ็บคอ
ทั้งต้น รักษาโรคดีซ่าน อาการไอและหืดเรื้อรัง บรรเทาอาการแผลมีหนอง แก้เจ็บคอแก้ร้อนในกระหายน้ำ
วิธีการใช้ : เพื่อปรุงยา

-ขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
นำรากมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

ฝึกตนให้มีความสัจ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


    นี่แหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อพระองค์เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมดแล้ว พระองค์จึงได้เที่ยวจาริกแสดงธรรมพยุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของผู้ฟังทั้งหลายให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้น ไม่ท้อไม่ถอย ให้เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยว นั่นแหละ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์ทรงแสดงไปแล้ว ผู้ฟังทั้งหลายชื่นใจ ใจเบิกใจบาน ใจตั้งลงได้ สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปได้

    เมื่อผู้ใดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดี ฟังด้วยความเคารพจริงๆแล้ว ไม่ใช่ว่าฟังแต่ขอไปทีเท่านั้น ตั้งใจฟังจริงๆ เหมือนอย่างธรรมที่บรรยายให้ฟังวันนี้แหละ ข้อใหญ่ใจความก็อยู่ที่บุคคลเราน่ะทำอะไรต้องให้มีความสัจความจริงใจ นี่ข้อใหญ่ใจความที่เราจะถือเอาไปฝึกตน คนส่วนมากแน่นอนล่ะ มักจะละเสียซึ่งความสัจ ไม่ค่อยเคารพต่อความสัจ เพราะฉะนั้นจึงทำบุญกุศลความดีให้เจริญมากขึ้นไปไม่ได้

ผู้ไม่เกิดไม่ตาย โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


    .. ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "ท่านให้พิจารณา พุทโธ ให้มันรู้แจ้งเห็นจริง" สัจจธรรมทั้งหลายให้พากันรู้จัก ความเกิดก็ดี ความแก่ก็ดี ความเจ็บก็ดี ความตายก็ดี ข้อนี้แหละสัจจะของจริง

      สิ่งไม่เกิดก็มี สิ่งไม่แก่ก็มี สิ่งไม่เจ็บก็มี สิ่งไม่ตายก็มี นี่เรารู้จักสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้แก่ สิ่งนี้เจ็บ สิ่งนี้ตาย เราก็ควรพิจารณาดู สิ่งใดไม่เกิด สิ่งใดไม่แก่สิ่งใดไม่เจ็บ สิ่งใดไม่ตายเล่า

การย้ายใจหนีกิเลส ความเศร้าหมอง โดย สมเด็จพระญาณสังวร


      " .. เมื่อใด "รู้สึกถึงความผิดปกติแห่งใจ เป็นความร้อน เป็นความกระวนกระวายกระสับกระส่าย" หรือวุ่นวายฟุ้งไปไม่สงบเป็นปกติ "เมื่อนั้นให้รู้ว่าได้วางใจลงไปผิดที่แล้ว" เช่นเดียวกับ "วางอาหารผิดที่ ไม่มีเครื่องป้องกัน ไม่มีน้ำหล่อกันมด" เจ้าของอาหารจักย้ายที่อาหารเมื่อเห็นมดมาขึ้นฉันใด "เจ้าของใจก็พึงย้ายที่วางใจ คือเปลี่ยนความคิดเมื่อเห็นอารมณ์ที่ไม่เป็นปกติ" ฉันนั้น

      "การย้ายที่วางอาหารหนีมด ทำได้ด้วยการหยิบยกเคลื่อนย้ายอาหารไปจากที่เดิม" หรือหาเครื่องมากันหาน้ำมาหล่อ "การย้ายที่วางใจหนีกิเลส ก็ทำได้ด้วยการยกใจจากอารมณ์หนึ่งที่เศร้าหมองด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลง ไปสู่อารมณ์ใหม่ที่ไกลออกไป" จากความเศร้าหมองของกิเลส คือไกลจากโลภ โกรธ หลงนั่นเอง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีสังเกตผู้หญิงเซ็กส์จัด

ผู้ชายหลายคนอาจจะมองพฤติกรรมผู้หญิงไม่ค่อยออก  วันนี้เราเอาวิธีสังเกตผู้หญิงเซ็กส์จัดมาฝากกัน  จะมีวิธีสังเกตดังนี้เลย

 1. การสบตา
หากเธอสามารถสบตาคุณได้นานๆ โอกาสที่เขาจะเป็นคนดื่มด่ำพิศวาสบนเตียงรัก ก็มีความเป็นไปได้สูง หรือลองสังเกตจากเวลาที่ไปทานอาหารด้วยกันถ้าเธอเลือกนั่งประจันหน้ากับคุณ แทนที่จะนั่งมองคนเดินไปมาหรือก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ ก็แสดงว่า…ยิ่งเธอโฟกัสอยู่ที่คุณมากเท่าไรเวลาอยู่กันสองต่อสองเธอก็จะยิ่งพุ่งความสนใจมาที่คุณอีกหลายเท่า ...  นอกจากนั้นวิธียืนก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ถ้าเวลายืนกับคุณเธอยืนใกล้ชิดคุณมากเท่าไหร่ แสดงว่าเธอไม่ลังเลเลย ที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณอย่างตรงไปตรงมา

2. การพูดจา
หากเธอพูดด้วยเสียงโมโนโทน และเปลี่ยนสีหน้าแค่ชั่วโมงละครั้ง ก็มีแนวโน้มว่า…เวลาอยู่บนเตียงรัก เธอจะไม่เล่นท่ายากหรือเรียกว่า…เซฟๆ ข้อสังเกตมีอยู่ว่า ถ้าเธอมีทักษะในการแสดงสีหน้าออกมากเท่าไหร่ เธอก็จะยิ่งสื่อสารบนเตียงได้ดีมากเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์กับงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4


ก้าวสู่โลกแห่งการผจญภัยในสุดยอดดินแดนธรรมชาติ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์กับงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4” ภายใต้ชื่องาน “Green Wonderland…มหัศจรรย์โลกสีเขียว สู่การเรียนรู้จากธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อย่าไปยึดความชั่วของคนอื่น โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


   ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่มันต้องเพียรละเรื่อยไป เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะมาถึงตนก็ดี ถึงผู้อื่นก็ดี ก็อย่าไปเสียใจดีใจโกรธเกลียด ละเรื่องนั้นไปเสียแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเลยเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายตามที่ปรากฎภายนอกนั้น ต่างคนต่างไม่ยึดถือแล้วมันก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยเรื่องต่างๆ นี่ขอให้พากันปฏิบัติอย่างนี้ อย่าไปยึดถือเอาไว้ ถ้ายึดถือเอาไว้มันยุ่งแหละ เมื่อมันยุ่งแล้วมันก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรม นี่บาดนินะก็เหลวไหลแหละความประพฤติความเป็นอยู่น่ะ

ตะขบ ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

ตะขบ ชื่อสามัญ Calabura, Jam tree, Jamaican cherry, Malayan Cherry, West Indian Cherry
    ตะขบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Muntingia calabura L. ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ MUNTINGIACEAE
สมุนไพรตะขบ มีชื่อท้องถิ่นอืน ๆ ว่า ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), หม่ากตะโก่เสะ (กะเหรี่ยงแดง), ตากบ (ม้ง), เพี่ยนหม่าย (เมี่ยน), ตะขบฝรั่ง (ไทย) เป็นต้น  • จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 5-7 เมตร และอาจสูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่ขนานกับพื้นดิน เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีเทา ตามกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นปกคลุม มักขึ้นเองตามธรรมชาติที่นกและสัตว์ขนาดเล็กถ่ายมูลเมล็ดตะขบทิ้งไว้ สามารถขยายพันธุ์ได้เองโดยวิธีการเพาะเมล็ด ออกดอกและติดผลได้ตลอดทั้งปี

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แมงลัก

      แมงลัก (ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum × citriodourum) เป็นพืชล้มลุกในสกุลกะเพรา-โหระพา แมงลักมีใบเล็ก สีอ่อน บอบบาง ช้ำง่ายและเหี่ยวง่ายกว่า ชื่อสามัญเดิมเรียกกันว่า hoary basil (hoary แปลว่าผมหงอก) โดยนำมาจากลักษณะที่มีขนอ่อนสีขาวๆ บริเวณก้านใบและยอดอ่อน ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียกว่า lemon basil ตามลักษณะกลิ่นที่คล้ายส้ม-มะนาว ส่วนแมงลักศรแดงของไทยเรียกว่า thai lemon basil


แมงลักนำไปใช้ได้ทั้งใบและเมล็ด ใบมีกลิ่นฉุน ใช้ประกอบอาหารเช่นเดียวกับกะเพราและโหระพา ส่วนมากจะใช้รับประทานกับขนมจีน หรือใส่เครื่องแกงต่างๆ ส่วนเมล็ดแมงลักใช้ทำเป็นขนมอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ เมล็ดแมงลักนำมาทำเป็นยาระบายและอาหารเสริมลดความอ้วนได้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงในทิศต่างๆ

ทิศเหนือ

          ให้ปลูกต้นพุทรา หัวว่าน ต้นฝรั่ง เพื่อป้องกันอาคม และเวทมนตร์ต่าง ๆ ต้นมะตูม ต้นทุเรียน ต้นหว้า ต้นพญาสัตบรรณ จะช่วยเสริมดวงให้เจริญก้าวหน้า มีวาสนา มีบารมีปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ให้ใครมาทำร้ายได้ ต้นมะเดื่ออุทุมพร จะทำให้เกิดความเจริญ ต้นส้มป่อย จะช่วยให้ห่างจากทุกข์โศกโรคภัย ลูกหลานที่บ้านจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง

ทิศใต้

          ให้ปลูกต้นมะม่วง ต้นหมากพลับ จะป้องกันไม่ให้คนมาหลอกลวงต้มตุ๋น ต้นมะปราง ต้นโตนด และต้นหว้า จะช่วยเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีความมั่งคั่ง ร่ำรวยถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐี ต้นตะโกนา ช่วยให้อดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ มีความมุมานะในการจะทำงานต่าง ๆ

ทิศตะวันออก
          ให้ปลูกต้นไผ่ ต้นกุ่ม ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ต้นมะพร้าว ต้นสารภี จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกข์ร้อน มีแต่ความรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

ทิศตะวันตก

          ให้ปลูกต้นมะยม ต้นมะขาม ต้นพุทรา จะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดจากคดีความ เรื่องอื้อฉาวทั้งหลาย และไสยศาสตร์  ต้นกุ่มน้ำ จะช่วยทำให้ครอบครัวมีฐานะ และอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนอบอุ่น  กุ่มบก จะช่วยทำให้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนกับญาติพี่น้องอย่างอบอุ่น

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รู้สึกผิดหวังกับการทำงาน ฝ่ายทะเบียนราษฏ์ อ.รัตนบุรี

ในช่วงมี่ผมได้ไปติดต่อขอทำการแก้ไขคำนำหน้าที่ที่ทำการอำเภอรัตนบุรี  ซึ่งเป็นช่วงที่บัตรที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนหมดพอดี  แต่ข้าราชการในที่นั้นไม่มีใครทราบเลยว่าบัตรหมด มาเข้าเรื่องกันเลยครับ  หลังจากที่ผมได้ไปแก้ไขคำนำหน้านามเสร็จก็จะต้องมีการออกบัตรประชาชนให้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว  และการออกบัตรใหม่นั้นก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 20 บาท ทุกคนก่อนจะทำการออกบัตรให้ แล้วให้เดินไปทำบัตรอีกที่หนึ่ง  ผมก็ทำการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย  แต่ใบเสร็จไม่มีให้เลย  แล้วเดินต่อไปที่ถ่ายบัตร  พอเดินไปถึงพนักงานราชการอีกคนก็แจ้งว่าบัตรหมด  ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้  ให้ไปทำที่ที่ทำการอำเภออื่นได้เลย  จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าไปทำที่อื่นก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกซินะ  แล้วทำไมไม่คืนเงินค่าทำบัตรให้กับประชาชน  และทำไมไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้  แล้วก็เดินไปถามที่ที่เก็บเงินไป  ก็ได้คำตอบว่าใบเสร็จไม่ต้องก็ได้ให้มาทำวันหลัง  อ้าว..แล้วอย่างนี้  มาทำวันหลังไม่เก็บเงินเพิ่มอีกหรอ  แต่ก็นึกในใจไม่ได้ถามไรมาก  แต่ผมคงไม่ได้มาที่อำเภอนี้  วันต่อมาเมื่อเดินทางมาที่กรุงเทพฯ  จึงได้ทำบัตรใหม่ที่กรุงเทพฯ เลย  แต่ที่กรุงเทพฯก็ให้จ่ายเงินเพิ่มอีก 20 บาทเช่นกัน  แต่มีใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยเลย  ผมจึงเริ่มคิดล่ะว่าเงินที่เก็บไปเอาไปทำอะไร  เงินเข้าราชการจริงไหม 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขันติอด ขันติทน พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ


 ขันติอด ขันติทน

พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
ขนฺติปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา
ขนฺติอุปปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา
ขนฺติปรมตฺถปารมี สมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

ณ บัดนี้จะได้อธิบายใน ความอดทน ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน
ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องทำลายความชั่วใดๆ ในตัวในใจของเราประการใดๆ
เช่นว่า ความโกรธทั้งหลายอันมันมาทำร้ายเบียดเบียนตน หนึ่ง
มิตรสหาย หนึ่ง ญาติพี่น้อง หนึ่ง ผู้ใกล้ชิด หนึ่ง
ทำให้ได้รับความเสียหายเพราะตนขาดความอดทน
ตนเป็นบุคคลผู้ไม่มีความอดทนแต่อย่างใดประการใด

อันนี้ให้เราทุกคนคิดอ่านว่า ในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้
ให้ใช้ขันติดความอดทนให้เป็น
อย่าเป็นคนที่ไม่เอาไหน ขี้เกียจขี้คร้าน มักง่ายไม่มีความอดทน
เพราะเหตุเหล่านี้พาให้เราเสียประโยชน์ที่ฐานะเป็นมนุษย์นี้แล้ว
ให้ตนเองเป็นผู้มีบุญกุศล มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผลเป็นประโยชน์
ให้กับจิตให้กับตนของตนตลอดต่อไป

เราทุกคนได้มาพบปะพระพุทธศาสนาพุทธะนี้แล้ว
ให้ได้รับประโยชน์ ให้ความดีเกิดขึ้นมาในตนของตน
จงมีขันติมีความสงบเสงี่ยมตั้งใจในธรรมอยู่เสมอ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"ทุกข์มาจากไหน" โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย"ทุกข์มาจากไหน"

" .. ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ มันมาจากไหน ค้นขึ้นไปซิ เห็นแต่ว่า "มาจากโง่นั่นแหละ ดวงจิตเป็นผู้โง่" มันจึงต้องเป็น ต้องเดือนร้อน มันจึงใคร่ มันจึงปรารถนา มันจึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่

มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ "เพราะเกลียด เพราะชัง มันชังมันก็ไม่อยากเป็น" แล้วก็หาของมาแก้ไข หาคิดอีหยังมาทา หนังเหี่ยวก็เอามาทา ลอกหนังออก มันได้กี่วัน มันก็เหี่ยวอย่างเก่า .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เล่าถึง วินาทีมรณภาพของหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น


ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘
เทศน์อบรม ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

สมัยปัจจุบันครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีจนปรากฏชื่อลือนามก็มี ๒ องค์ คือ พระอาจารย์เสาร์ และพระอาจารย์มั่น แต่เวลานี้ท่านมรณภาพเสียแล้ว พระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยว อาจหาญในทางความเพียรมาก จนปรากฏเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาศิษย์รุ่นหลังได้ถือเป็นปฏิปทาอันดีตลอดมา

ท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ ชอบแสวงหาที่สงัดวิเวก แต่เริ่มอุปสมบทตลอดมาจนถึงวาระสุดท้าย ไม่เคยลด ละ ผลความดีของท่านที่บำเพ็ญมาจึงแสดงออกให้โลกได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจรไปทุกหนทุกแห่งว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญ ทั้งด้านปฏิบัติและความรู้ภายในใจ คุณสมบัติทั้งนี้ฟุ้งขจรมาให้ประชาชนได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เกษตรพอเพียงกับความไม่เพียงพอ


ตัวผู้เขียนเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทที่เรียกได้ว่าบริษัทชั้นนำระดับประเทศเลยก็ว่าได้  แต่เงินเดือนที่ได้เมื่อลองบวกลบกลบหนี้แล้วมันก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเมืองกรุง  ที่หลายคนว่ากันว่าเป็นศิวิลัย  ซึ่งเมื่อตอนเด็กเองผมก็เคยคิดเช่นนั้นนะ ว่าเราทำงานในเมืองหลวงน่าจะมีเงินเดือนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวดูแลพ่อแม่ได้  แต่พอเข้ามาอยู่จริงๆ มันไม่ใช่อ่ะ  ผมเองพอมีที่นาอยู่บ้าง  แต่ไม่มีเวลาพอที่จะกลับไปทำเองได้เลย  ซึ่งหลายต่อหลายปีก็ให้คนอื่นทำมาโดยตลอดเนื่องจากพ่อผมเองไม่มีแรงที่จะทำแล้ว ทำให้ผมเริ่มคิดว่าเราอยู่อย่างนี้เงินเดือนก็ไม่พอไม่รู้จะทำอะไรดี  เขียนเว็บบล๊อกโพสข้อความก็นานก็จะได้เงินสักบาท  ประจวบเหมาะกับป้าผมเองก็เป็นห่วงจะให้คนอื่นทำนาไปอย่างนี้มันไม่ดี

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คติธรรมคำสอน "หลวงปู่ทวด"ธรรมประจำใจ : พูดมาก เสียมาก พูดน้อยเสียน้อย ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งได้ "โพธิสัตว์"

ละได้ย่อมสงบ : ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เดินไปสู่การดับสลายทั้งสิ้น  ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ

สันดาน : ภูผาอาจถูกมนุษย์ทลายลงมาได้ แต่นิสัยของคนเรากลับนอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้งของสันดาน แต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก

ผลบุญ-กรรม ของหญิงทำแท้ง โดย พระราชพรหมยาน


ธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ซึ่งตอนนี้ท่านก็มรณะภาพไปนานแล้ว ตั้งแต่ 2535 ท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน พอท่านละสังขารไป ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย

เรื่องมีอยู่ว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งผิวขาว ร่างท้วม หน้าตาอิ่มเอิ่บ อายุ 42 ปี  เธอตาย เจ้าหน้าที่พาไปสำนักพระยายม เรื่องนี้เป็นนิมิตลอยมาให้เห็นไม่ใช่ทิพยจักขุญาณ คือเมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้นอนภาวนาตามปกติ อารมณ์เคลิ้มเห็นภาพนี้ที่สำนักพระยายม มีหญิงคนหนึ่ง เด็กเล็กคนหนึ่ง เด็กคนนี้เล็กมาก มีสภาพนอน

พระยายมท่านถามหญิงคนนั้นว่า แม่หนู เธอทำแท้งหรือ

เธอรับว่า ใช่เจ้าค่ะ

ขอเชิญร่วมงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ครั้งที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจึงได้กำหนดจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมา ในปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า)  ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การสาธิต และชิมเมนูที่ปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่า การสาธิตทำขนมดอกโสน อาหารคาวหวานประจำท้องถิ่น  และเลือกซื้อเห็ดตับเต่าสดๆ ราคาถูกภายในงานนี้อีกด้วย นอกจากนี้นายศุภฤกษ์  กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้กล่าวเชิญชวนเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดตับเต่า และปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่าแล้ว ทางอบต.ยังได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดเห็ดตับเต่าคุณภาพดี , ประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า , ประกวดเทพีเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน มีเงินรางวัลสูงถึง 20,000 บาท เลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชนในงานวันเห็ดตับเต่างาม ที่สามเรือน ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยกำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2558
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559

------------------------------------------------------
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
เวลา 03.00 น.  -พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น.  -พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
เวลา 06.00 น.  -พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา 08.30 น.  -พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา 09.00 น.  -ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
                     -ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ
                     -ขบงนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย
เวลา 10.00 น.  -พิธีเปิด "งานบุญหลวง" วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)
                     -ชมกิจกรรมแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
                     -ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา
เวลา 19.00 น.  -การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ลานมหกรรมอาหาร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล” ประจำปี 25591 - 31 กรกฎาคม 2559  ณ ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เที่ยวสวนผลไม้ของชาวบ้านมีการบริการที่พักแบบ Home Stay-จัดจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ของชาวสวน-การประกวดธิดาลับแล-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวลับแล-ชม การแสดงมหรสพมากมาย

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บุฟเฟต์ผลไม้เกรดพรีเมี่ยม 99 บาท @ ตลาดไอยรา

  ตลาดไอยรา ผนึก จังหวัดปทุมธานีรับลูกโครงการ Amazing Thai Taste โปรโมตการทานผลไม้ตามฤดูกาลในงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ  พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา พบกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ บุฟเฟต์ผลไม้เสิร์ฟแบบจัดเต็ม เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิตและจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย

 

 นายสุวัจ เดชเทวัญดำรง ประธานกรรมการ บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการตลาดไอยรา เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ในโครงการ Amazing Thai Taste ที่มุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 หรือ 12,000 ล้านบาทในปี 2559 ตลาดไอยรา จึงร่วมกับจังหวัดปทุมธานี หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานอื่นๆ จัดงาน ‘เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี’ ณ อาคารผลไม้ต่างประเทศ   พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต ตลาดไอยรา ในระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 12 วัน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เที่ยวเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ปี 59 วันที่ 9-15 มิ.ย.นี้


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โชว์ผลไม้ดีและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระยองพ ร้อมทั้งให้ทุกคนได้เลือกช็อปสินค้าดีทางการเกษตร, ผลไม้, สินค้า OTOP ของดีเมืองระยอง, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้, และกิจกรรมต่างๆ ภายใน “งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559”เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางกระจายจำหน่ายผลไม้สนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้ในชุมชนตะพงให้มีแหล่งระบายผลผลิตและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูกาลผลไม้ประจำจังหวัดระยองตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 2559”


ช่วงวันที่ 10 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2559 นี้ จังหวัดศรีสะเกษจะจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 2559” ขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในงานจะประกอบด้วยการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิดจำหน่ายโดยเกษตรกร การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการประกวดสินค้า OTOP และที่สำคัญการแสดงทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 4 เผ่าไทย ที่สวยงามตระการตา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม กิจกรรมภาคบันเทิง ได้แก่ การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยจัดประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง ประเภทนักเรียน/นักศึกษาขึ้นในงานด้วย ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นั่งรถไฟเที่ยวเดอะสวนไทรโยค แอดแวนเจอร์ ปาร์ค


นั่งรถไฟเที่ยวเดอะสวนไทรโยค แอดแวนเจอร์ ปาร์ค  แบบเช้าไปเย็นกลับ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ทริปนี้เป็นการจัดทริปท่องเที่ยวของการรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ทรพเพิล แทรเวล แอนด์ เอ็นยูเคชั่น จำกัด   โดยค่าบริการก็แบบชิลๆ รถนั่งธรรมดา ชั้น 3  ผู้ใหญ่ คนละ 270 บาท เด็ก คนละ 220 บาท  รถปรับอากาศชั้น 2 ผู้ใหญ่ คนละ 390 บาท  เด็ก คนละ 340 บาท

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นั่งรถไฟไปล่องแพที่เมืองกาญจนบุรี แบบเช้าไปเย็นกลับ


นั่งรถไฟไปล่องแพที่เมืองกาญจนบุรี  แบบเช้าไปเย็นกลับ    โดยการรถไฟฯ  จัดขึ้นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 1 ของเดือน  เป็นการจัดทริปร่วมกับบริษัท ริเวอร์แควการ์เดน  จำกัด  อัตราค่าบริการ  รถนั่งธรรมดา ชั้น 3 คนละ 900 บาท  รถนั้งปรับอากาศ ชั้น 3 คนละ 1020 บาท

กำหนดเวลามีดังนี้
06.30 น.  เดินทางจากสถานีกรุงเทพ  โดยขบานรถไฟพิเศษนำเที่ยวน้ำตก  ขบวนที่ 909
07.40 น.  ถึงสถานีนครปฐม  นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ หรือเดินเลือกซื้องของ  40 นาที
08.20 น.  ขบวนรถไฟนำเที่ยวออกจากสถานีนครปฐม

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นั่งรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน


หลังจากที่งดเดินรถจักรไอน้ำมานาน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นว่า ควรนำรถจักรไอน้ำออกมาให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก "จิตวิญญาณบนรางเหล็ก" ของไทยเรา

จึงได้เปิดเดินรถพิเศษจักรไอน้ำ จำนวน 4 ครั้งต่อปี นั่นคือ
1. วันที่ 26 มีนาคม (วันสถาปนารถไฟไทย)
2. วันที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ)
3. วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทาน รฟล.)
4. วันที่ 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน)

นั่งรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


กำหนดการท่องเที่ยว ทุ่งดอกทานตะวัน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

6.40 น.   ขบวนรถนำเที่ยวที่ 921 ออกจากสถานีกรุงเทพ หยุดรับผู้โดยสารระหว่างทางที่ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี และชุมทางแก่งคอย

09.20 - 10.22 น.  ขบวนรถหยุดหยุดให้ลงไปชมทุ่งทานตะวันที่กำลังเหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั้งสองข้างทาง ซึ่งทุ่งนี้เป็นทุ่งพิเศษซึ่งมีเพียงรถไฟเท่านั้นที่พาท่านมาได้


10.40 น.  ถึงที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

10.50 - 11.20 น.  ขบวนรถหยุด ณ จุดชมวิวประมาณ 30 นาที  ให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์  ถ่ายภาพบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ชม "รถไฟลอยน้ำ"

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำตกผาส้วม ปากเซ ลาว


น้ำตกผาส้วม หรือ ตาดผาส้วม หรือ ผาส่วม (ตาด แปลว่า น้ำตก ส้วม แปลว่า ห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาว) น้ำตกผาส้วม หรือ ตาดผาส่วมแห่งนี้จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหิน ผาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนได้นำแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับห้องนอน ซึ่งก่อนจเดินทางเข้าไปดูน้ำตกจะมีการสร้างสะพาน และทำอุโมงด้วยไม้ไผ่ เรียกว่า ถ้ำบาเจียง และ ถัดมา ก็จะมีน้ำตก ที่ขนาดเล็กกว่า ซึ่งตรงนี้ เรียกว่า ตาดมะแงว ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับนิทาน อันเล่าขานกันมานานแสนนาน ก็คือ เรื่อง ความรักของท้าวบาเจียง กับนางมะโรง และหลาย ๆ สถานที่จะเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเรื่องนิทานดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำตกตาดเยื้องน้ำตกตาดเยื้องเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำที่ทอลงมาจากหน้าผา ทำให้น้ำแตกกระเซ็นเป็นละอองที่สวยงาม และยังมีจุดชมวิวสำหรับถ่ายรูปที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ถ้าเราได้ไปยืนที่บริเวณจุดชมวิวน้ำตกด้านล่างจะได้สัมผัสกับสายลมพร้อมละอองน้ำที่ปลิวมาด้านล่างอย่างเย็นสบาย ๆ จุดนี้ทำให้นักท่องเที่ยวอดไม่ได้ที่จะอยู่จุดนี้ให้นานที่สุด ด้านบนน้ำตกจะเป็นลำธารน้ำที่ไหลมาก่อนจะถึงตกลงสู่เบื้องล่าง ประมาณ 500 เมตร จุดนี้สามารถเล่นน้ำได้

น้ำตกหลี่ผี (ตาดโสมพะมิด) มหานทีสี่พันดอน


 
น้ำตกหลี่ผี หรือ หลี่ผี หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ตามสัมพะมิตร น้ำตกหลี่ผี ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ( ดอน หมายถึง เกาะ ) น้ำตกหลี่ผี เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะ เนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่งตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่ว ระหว่างละอองน้ำตกกระทบแก่งหินเกิดเป็น ละอองปุยสีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

หลี่ผี นั้นส่วนมากคนไทยทางภาคอีสานจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ เนื่องจากมีตำนานหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหลี่ผี และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ปลาที่แห่งนี้ยังชุกชุมอยู่ ณ ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ไนแองการ่าแห่งแอเซีย


 น้ำตกคอนพะเพ็ง (อังกฤษ: Khone Phapheng Falls; ลาว: ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Presents F.A.M. FESTได้เวลาจุดชนวนความฟิน ท้าลมร้อนแบบเต็มกำลัง!!! ใน... ‘F.A.M. FEST’ (Food Art Music) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เอ็ม.โอ ชิค และบริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด จัดเทศกาลดนตรี ศิลปะ และอาหาร เปิดมุมมองใหม่ของเขาใหญ่ท่ามกลางแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของโลก!!! เสริมความอินกับกองทัพศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย!!! ลิปตา, โรส ศิรินทิพย์, Instinct, Jetset'er, Better Weather, Summer Stop และอื่นๆอีกมากมาย พร้อม 2 ดีเจหนุ่มอารมณ์ดีจากคลื่น ‘FM ONE 103.5’ ดีเจ แจ๊คไรเดอร์ – ชนัตพล, ดีเจคิว – ธิติพันธ์ งานนี้รับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!!! กติกาไม่ยากเพียงกด Like & Share ภาพงานจาก Facebook Fanpage : GET 102.5, FM ONE 103.5 และ LOVE 104.5 พร้อมบอกว่า “คุณอยากไปร่วมงาน F.A.M. fest วันไหน” และ Tag เพื่อนที่คุณจะชวนไปด้วย (สูงสุดไม่เกิน 10 คน)

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

การพัฒนาตน : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตคนเราทุกคนใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศ
ใหญ่แต่ความสำคัญตน แต่ความรู้-ความฉลาดเท่านั้น
ที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจโดยถูกทาง
ตลอดจนให้ผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วย
นั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วย และไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตด้วย
จึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง
โดยไม่เลือกเพศ-วัย-ชาติ-ชั้นวรรณะ อะไรเลย

ภูริทตฺตธมฺโมวาท : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน
ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย
ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี
อุปมาดั่งดอกประทุมชาติอันสวยๆ งามๆ
ก็เกิดจากโคลนตมอันเป็นของสกปรก

คติพจน์ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


คำที่เป็นคติอันหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กล่าวอยู่บ่อยๆ
เพื่อเป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทำด้วยกาย วาจา ใจ แก่ศิษย์ยานุศิษย์ ดังนี้

๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ
๒. ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
เพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัต​ิทั้งปวง

เมื่อท่านอธิบายตจปัญจกกัมมัฏฐานจบลง
มักจะกล่าวเตือนขึ้นเป็นคำกลอนว่า
“แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้
แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย
คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสาม
ภพทั้งสามเป็นเฮือน (เรือน) เจ้าอยู่” ดังนี้

วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก
มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง
ครั้นมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย

ฉะนั้น ต้องให้เข้าใจว่า ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ว
ต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้
หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา
กำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยม
อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น
เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิ่งทั้งปวง
อันเจ้าสังขารคืออาการจิต
หากออกไปตั้งไว้ บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้
จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า กำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย
เมื่อทำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว
จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค
หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง

ความรักไม่ได้สวยงามเสมอไป"ความรัก" ถึงเราจะซื่อสัตย์กับคนรักมากๆ มันก็ไม่ได้แปลว่าคนรักจะซื่อสัตย์กับเราเสมอไป
"ความรัก" ถึงเราจะรักเค้ามากมายขนาดไหน
มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะรักเรามากมายกลับมา อาจจะได้กลับมาแค่เศษเสี้ยวนึงเท่านั้นก็ได้
"ความรัก" ถึงเราจะแคร์เค้ามากขนาดไหน มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะแคร์เรากลับมา
"ความรัก" ถึงเราจะไม่เคยโกหกคนรักเลย มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะไม่โกหกเรา
"ความรัก" ถึงเราจะดูแลเอาใจใส่เค้าไม่ขาด มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะดูแลเอาใจใส่เรากลับมา
"ความรัก" ถึงเราจะจริงจังกับคนรักมากแค่ไหน มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะจริงจังกับเรา
"ความรัก" ถึงเราจะไม่เคยทอดทิ้งและคอยอยุ่เคียงข้างเค้าเสมอ มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะไม่ทิ้งเราและจะคอยอยุ่เคียงข้างเรา ถ้าวันนึงเค้าเจอทางที่ดีกว่าเค้าก็อาจจะไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยก็ได้
"ความรัก" ถึงเราจะคิดถึงเค้าตลอดเวลา มันก็ไม่ได้แปลว่าเค้าจะคิดถึงเราตลอดเวลาเหมือนกัน

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

ต้นหาย กำไรสูญ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ต้นหาย กำไรสูญ

ต้นหาย กำไรสูญ เปรียบเสมือนคนเราบางคนที่ตั้งอกตั้งใจทำการทำงาน
จะประกอบการค้าขาย หรือทำกิจการงานอะไรก็ดี
ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาว และแก่เฒ่าแก่ชราในที่สุด
และถึงพร้อมด้วยความร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุข
สร้างบ้านสร้างเรือน สร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง
ตลอดจนสร้างเกียรติยศ สร้างชื่อเสียง จนได้ลาภได้ยศ
ได้สรรเสริญ ประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลก ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่คนบางคนที่กล่าวถึงเหล่านี้ เมื่อถึงกาลเวลาอันสมควร
ซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลก
ที่ได้สร้างสมมามากแล้ว ก็ควรจะหยุด
เพื่อรีบสร้างสมสิ่งที่เป็น “อริยทรัพย์” ในบั้นปลายของชีวิต
ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้บ้าง

การตำหนิติเตียนผู้อื่น : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตการตำหนิติเตียนผู้อื่น

ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย
ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น
นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลย
จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน
การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง
เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์
จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน
งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย
ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว
แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง

หลวงพ่อสร้อย...พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ


หลวงพ่อสร้อย ... พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ
เล่าโดย
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


เคยพบพระองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ คือ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ ต่อกัน
พระรูปนั้นมีชื่อว่า "พระสร้อย"
ท่านบอกว่า ท่านเป็นชาวจังหวัดสระบุรี ไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเลย
แม้หนังสือไทยนี้ ปกติท่านก็อ่านไม่ออก
ท่านว่าเมื่อท่านอายุได้ ๗ ปี มีพระในถ้ำเขตสระบุรีท่านหนึ่ง ไปเยี่ยมโยมท่านที่บ้าน
เมื่อพระรูปนั้นจะกลับถ้ำ ได้ออกปากชวนท่านไปอยู่ด้วย
ท่านก็ขออนุญาตโยมหญิง - ชายจะไปอยู่กับพระรูปนั้น
โยมทั้งสองก็อนุญาตด้วยความเต็มใจ

ท่านเล่าให้ฟังว่า
เมื่อไปอยู่กับพระรูปนั้นก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
เพราะในถ้ำนั้นมีพระอยู่ ๒ - ๓ รูป
ท่านบิณฑบาตกลับมาแล้ว ท่านฉันจังหันเสร็จ
ต่างก็บูชาพระ แล้วนั่งภาวนากันตลอดวันตลอดคืน ไม่ใคร่มีเวลาพูดคุยกัน
ท่านก็สอนให้ท่านอาจารย์สร้อยภาวนาด้วย ทำอยู่อย่างนั้นจนครบบวช
พระที่ท่านพาไปก็พาออกมาบวชที่บ้าน บวชแล้วก็พากลับมาอยู่ถ้ำ นั่งภาวนาตามเดิม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2559


พิธีทำบุญตักบาตร พิธีล้างธาตุ พิธีคาราวะธาตุ พิธีทำขวัญนาค พิธีบูชาธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงน้ำ พิธีสู้ขวัญ พิธีเวียนเทียน จุดบั้งไฟ  วันที่ 17 - 20 พ.ค. 2559 ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เป็นงานประจำปีจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เช่น การบูชาองค์พระธาตุด้วยต้นผึ้งใหญ่ ต้นผึ้งน้อย การล้างองค์พระธาตุพระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

งานเดียวเที่ยวคล่อง เที่ยวไต้หวันง่ายๆด้วยตัวเอง ครั้งที่ 2


กลุ่มคนรักไต้หวันแห่งประเทศไทยร่วมกับ ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) และการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศมาเลเซีย เชิญเที่ยวงาน “The Em District Presents Taiwan One More Time” ลุยเดี่ยวเที่ยวไต้หวัน งานเดียวเที่ยวคล่อง เที่ยวไต้หวันง่ายๆด้วยตัวเอง ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดงานในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ ควอเทียร์ แกลลอรี่ ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2559


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 กับงานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2559 ณ บริเวณวัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เมืองแก่งคอยในอดีตเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาช้านาน  เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังสีทาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเมืองที่มีความสงบสุข จนถึง พ.ศ.2482 ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ขอเดินทัพผ่านแดนไทย ซึ่งขณะนั้นเมืองแก่งคอยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและผ่านทางแม่น้ำป่าสัก และทางบกโดยรถไฟ นับว่าเมืองแก่งคอยในขณะนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงมีกำลังทหารทั้งญี่ปุ่นและไทยมาตั้งค่ายเป็นจำนวนมาก ลุถึงช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2488 ฝ่ายตรงข้ามได้นำเครื่องบิน B24 ทิ้งระเบิดที่แก่งคอย ส่งผลให้สถานที่ราชการ ตลาด วัด บ้านเรือนประชาชน มีชาวแก่งคอยและญี่ปุ่นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้รวบรวมอัฐิของผู้เสียชีวิตไปไว้ที่อนุสาวรีย์ในบริเวณวัดแก่งคอย โดยเทศบาลเมืองแก่งคอยและประชาชนชาวแก่งคอยได้ร่วมพิธีรำลึกผู้ประสบภัยทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจัดงานในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 2559

ประเพณีสงกรานต์ การฉลองการขึ้นปีใหม่ ตามสุริยคติ

         วันสงกรานต์ ในแต่ละท้องถิ่นอาจไม่ตรงกัน แต่เป็นช่วงระหว่างวัน โดยการนับวันทางจันทรคติ และนอกจากประเทศไทยเราแล้ว ยังมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ก็มีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกัน

  วันมหาสงกรานต์
    13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันสิ้นปีเก่า และเป็นวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ ต้องมีการยิงปืน หรือจุดประทัด ทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อชับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ จะมีการปัดกวาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า เพื่อทำความสะอาดและขับไล่สิ่งไม่ดีจากปีเก่าให้หมดไป

  วันเนา
    14 เมษายน เป็นวันเนา บางแห่งเรียกว่า วันเน่า เป็นวันที่ เชื่อต่อระหว่าง ปีเก่าและปีใหม่ มีความเชื่อว่า ห้ามกระทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ห้ามด่ากัน ห้ามทะเลาะกัน ซึ่งโดยรวมแล้ว วันเนานี้จะเป็นวันเตรียมงานทำบุญสงกรานต์ และมีการขนทรายเข้าวัดในตอนบ่าย

  วันเถลิงศกขึ้นปีใหม่
    15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก หรือวันพญาวัน เป็นวันที่มีการทำบุญทางศาสนา ทำบุญ ทำทานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งยังมีการ รดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อาวุโสเพื่อขอพร มีความเชื่อว่า จะสามารถช่วยให้ผู้ที่มีบาปหนัง พ้นทุกข์จากขุมนรกได้

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

เดิน-วิ่ง ขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1


กิจกรรม “เดิน – วิ่ง ขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแพร่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ประกอบด้วย กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ประเภทชาย/หญิง โดยมีค่าสมัครเพียง 200 บาท พร้อมรับเสื้อและเหรียญรางวัล โดยผู้ชนะเลิศประเภทชายลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ชนะเลิศประเภทหญิงลำดับที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัครฟรี ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 50 จะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล โดยผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2559

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

เทศกาล “มะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2559


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “มะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

          นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า อำเภอหนองแซงเป็นแหล่งปลูกมะม่วงดีที่สุดในประเทศไทย เพราะมะม่วงมันหนองแซงมีรสชาติที่ หวาน  มัน อร่อยกว่าที่อื่น เมื่อผลเล็กเท่าเมล็ดพุทรา จะมีรสฝาดกินไม่อร่อย ผลโตขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งจะเริ่มมีรสชาติมัน รสชาติจะดีที่สุดตอนเข้าไคลแล้ว นิยมกินเมื่อแก่จัดและยังดิบอยู่ สังเกตจากผิวสีเทานวลหากปล่อยให้สุก จะเสียรส มีรสจืด แต่มะม่วงมันอื่นๆ ส่วนมากจะรสชาติมัน เฉพาะตอนแก่จัดจ้าน(ห่าม) มะม่วงมันหนองแซงนี้หากนำไปปลูกที่อื่น รสชาติจะกลายไปจากดั้งเดิมทันที ฉะนั้นมะม่วงมันหนองแซงจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตามพื้นที่ปลูกเป็นของตนเอง จนมีพ่อค้ามารับซื้อแบบเหมาสวนเพื่อนำไปเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ จนเป็นที่กล่าวขานโด่งดังไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมฟื้นฟูมะม่วงมันหนองแซง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทางจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอำเภอหนองแซง และประชารัฐอำเภอหนองแซง ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “มะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ททท.สำนักงานลพบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มาเที่ยวชมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซงซึ่งในอดีตเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยให้เป็นมะม่วงมันอยู่คู่อำเภอหนองแซงสืบไป