วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น : หลวงปู่ท่อน ญาณธโร


มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น
ทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเอง
เอาชนะกิเลสตัวเอง
ทำอย่างไร...ความโลภมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไร...ความโกรธมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไรความหลงมัน...จึงจะเบาบางลงไป
นี่คือ...หน้าที่ของเราโดยตรง


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จ.เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น