วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อะไรจะฝึกยากยิ่งกว่าฝึกคน : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 
อะไรจะฝึกยากยิ่งกว่าฝึกคน
เพราะคนมีศักดิ์ศรีอะไร ความเฉลียวฉลาดสูงกว่าสัตว์ รู้ได้มากกว่าสัตว์
ธรรมจึงมาอยู่กับผู้ที่จะมารื้อฟื้นขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้

สำหรับสัตว์ก็ไม่ใช่ฐานะของเขา
ก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาไปก่อน เป็นพัก ๆ
สำหรับมนุษย์เรานี้พอที่จะเป็นไปได้แล้ว
อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เป็นซุงทั้งท่อน
ลอยตามกระแสของน้ำคือ กิเลสไปตลอดเวลาใช้ไม่ได้นะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น