วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดฤดูกาลพิชิตยอดภูกระดึง 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559 นี้


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร ด้วยความสูง บรรยากาศ และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีบนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส

ทางอุทยานฯ จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น. ของทุกวัน และหลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาต เพราะระยะทางในการเดินทางขึ้นเขาต้องใช้เวลาในการเดินเท้า ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะตรงกับเวลาพลบค่ำในระหว่างทาง
เส้นทางพิชิตยอดภูต้องเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร ลำพังตัวเปล่าถ้าไม่ฟิตพอก็แทบไม่ไหว ยังต้องแบกสัมภาระที่พกขึ้นไปอีก แต่ไม่ต้องห่วงเพราะมีตัวช่วยเรียกใช้บริการ “ลูกหาบ” ได้

มาเที่ยวภูกระดึงช่วงไหนดี
- ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือ ช่วงปลายฤดูฝน น้ำตกบน ภูกระดึงจะงดงามมากๆ เพราะมีปริมาณน้ำเยอะ
- ช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ใบเมเปื้ลที่เขียวขจี จะเปลี่ยนเป็นสีแดง สดใส สวยงาม ไปทั้งผืนป่า หากอุณหภูมิลดต่ำมากๆ อาจได้เห็นแม่คะนิ้งบนยอดหญ้ายามเช้า
- ปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ท้องทุ่งบริเวณนี้ จะขาวไปด้วย กุหลาบขาวกลีบบาง บานเต็มท้องทุ่ง
- เดือนพฤษภาคม เดือนสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง จะมีดอกเอื้องและกล้วยไม้ป่า

นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ขอให้ติดต่อ สอบถาม หรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้า ทั้งที่พักประเภทเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองตามแผนผังจุดพักแรม ก่อนเดินทางได้โดยตรง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0-42810-833 และ 0-42810-834 ในเวลาราชการ (08.00 น.-16.30 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น