วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไอคิวกับความสำเร็จในชีวิต


     โดยเฉลี่ยคนทั่วไปจะมี ไอคิวประมาณ 100 ถ้ามีไอคิวสูงกว่า 120 อาจเรียกได้ว่า เป็นมนุษย์อัจฉริยะ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยติดตามการเติบโตของมนุษย์อัจฉริยะ ที่มีไอคิวสูงกว่า 140 จำนวนกว่า 1000 คน เป็นระยะเวลานานถึง 50 ปี พบว่าการที่มี ไอคิวสูง ไม่ได้เป็นหลักประกันสำหรับความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะ มีเด็กคนหนึ่ง ที่มีไอคิวสูงถึงกว่า 190 จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงระดับโลก เมื่ออายุเพียง 17 ปี แต่จากประวัติชีวิต มีอาชีพเพียง เป็นเจ้าของหอพักเล็กๆ เท่านั้น

       โดยสรุปพบว่า มนุษย์อัจฉริยะ กับ มนุษย์ธรรมดา ไม่มีความแตกต่างในการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อย่างไร   ไม่ว่าด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ หรือ ด้านบริหาร ตัวอย่าง ที่ชัดเจน คือ “แจ็ค มา” เจ้าของ”อาลีบาบา” เศรษฐีระดับโลกชาวจีน ที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา มีพ่อแม่เป็นกรรมกร ที่ยากจน แต่มีความมุ่งมั่น จริงจัง จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต เป็น เศรษฐีระดับโลกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น