วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

"เวียงโกศัย" จ.แพร่ ประกาศปิด น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง - ลดเสี่ยง


นาย บทมากร ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ กล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาทบทวนระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่ง ชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวเกิดการฟื้นตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน กรมอุทยานฯ จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เฉพาะบริเวณน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1 ถึง 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. รวม 3 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ หากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-1030-8663

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น