วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปี 2558


นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณี "ขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2558 " ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่บริเวณวนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์
        สำหรับวนอุทยานพนมสวาย หรือ เขาสวาย มีความสำคัญต่อชาวสุรินทร์มาแต่ครั้งโบราณ เมื่อถึงเดือน 5 ของทุกปี บรรพบุรุษชาวสุรินทร์ถือว่าเป็นงานประเพณีหยุดงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เรียกว่า ตอมตู๊จ หมายถึงวันหยุดงานเล็ก จะหยุดทำงานเพียง 3 วัน นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ส่วนช่วงที่ 2 เรียกว่า ตอมธม หมายถึง วันหยุดงานใหญ่ หยุดทำงานทั้งหมด 7 วัน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 และเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชาวสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจจัดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวาย ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ชาวสุรินทร์จะหยุดงาน และเดินทางขึ้นเขาสวาย เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัวโดยในปี พ.ศ.2551 จังหวัดสุรินทร์จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช โดยจัดหาระฆัง 1,080 ใบ จากวัดทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ และวัดสำคัญอีก 10 แห่ง ติดตั้งบริเวณทางขึ้นบันไดไปนมัสการพระพุทธสุรินทรมงคล และบริเวณรอบๆ สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดูลย์ ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบวงสรวงพนมสวาย การประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ที่มีพื้นที่รอบบริเวณอุทยานพนมสวาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สนับสนุนงบประมาณในการจัดขบวนแห่หน่วยงานละ 100,000 บาท ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล และองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

        นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวาย 9 สิ่ง ประกอบด้วย พระใหญ่ หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง สถูปอัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระเถระสายวิปัสสนากรรมฐาน พระพุทธรูปองค์ดำ มณฑปหลวงปู่สวน เจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทหินพนมสวาย และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงกันตรึมพื้นบ้าน กิจกรรมเสริมศิริมงคลรับโชคขึ้นเขาสวาย (พิธีสะเดาะเคราะห์) โดยหลวงพ่อสุพรรณพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดประทุมเมฆ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเคาะระฆัง 1,080 ใบ เสริมสิริมงคล โดยเชื่อกันว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไกล เหมือนเสียงระฆังที่ก้องกังวานไปไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น