วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชมแสงอาทิตย์ส่อง15 ช่องประตูในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2558


ชวนเที่ยวบุรีรัมย์...เมืองต้องห้ามพลาด พร้อมรับพลังศักดิ์สิทธิ์แสงแรกพระอาทิตย์ขึ้นสาดส่องตรง 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมเปิดประสบการณ์ความมหัศจรรย์แห่งปราสาทพนมรุ้ง ในงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
        พบความมหัศจรรย์ของ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณผ่านการเวลามาร่วมพันปี จากการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูไศวะนิกาย ที่วิจิตรงดงามผ่านลายสลักบน หินนับร้อยนับพันก้อน ก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถาน บนยอดภูเขาไฟสูงที่ดับสนิทแล้ว หนึ่งในหกลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ชมและสัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งอรุณรุ่งพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านศิวลึงค์ตัวแทนแห่งพระศิวะ ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นความเชื่อและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในวันใหม่ (วันที่ 3 – 5 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น.) ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง ชมขบวนแห่พระนาง ภูปตินทร ลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวพนมรุ้ง แวะชิมอาหารพื้นเมืองโบราณตามแบบท่องเที่ยววิถีไทย ณ “ตลาดย้อนยุคเมืองแป๊ะ” ชมและเลือกซื้อสินที่ระลึก ณ บริเวณหมู่บ้าน OTOP

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
        • ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : tatsurin@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672
        • ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6501
        • ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6531
        • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4466 6251
        • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6528

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น