วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรดแฮทผนึกพลังกับ RHIPE ผลักดันการใช้งานระบบคลาวด์ในภูมิภาคอาเซียน

เรดแฮท อิงค์ (NYSE: RHT) ผู้นำด้านการให้บริการโอเพ่นซอร์สโซลูชั่นระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ RHIPE (เดิมคือNewLease) บริษัทผู้จัดจำหน่ายระบบคลาวด์ เพื่อสร้างการใช้งานระบบคลาวด์ในภูมิภาคให้เติบโตมากขึ้น


 RHIPE เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบคลาวด์ที่เรดแฮทให้การรับรองเป็นรายแรกในภูมิภาคอาเซียน (ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เรดแฮทนำความเชี่ยวชาญของ RHIPE มาใช้ในการสรรหา คัดเลือก และเปิดให้ผู้ให้บริการคลาวด์เข้าสู่เครือข่าย Red Hat Certified Cloud Providers ของเรดแฮท รูปแบบ Certified Cloud Provider (CCP) ของเรดแฮท คือประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับ โดยผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงโซลูชั่นและการสนับสนุนต่างๆ ของเรดแฮท เพื่อนำไปช่วยลูกค้าของเขาที่ต้องการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีต่างๆ ของเรดแฮทที่ทำงานบนระบบคลาวด์
โปรแกรม Red Hat Certified Cloud Provider ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2552 เป็นการรวบรวมโซลูชั่นที่ผู้ให้บริการคลาวด์จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน สร้าง บริหารจัดการ และนำเสนอโซลูชั่นคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆ ของเรดแฮท ให้ลูกค้าของตน โปรแกรมดังกล่าว นำเสนอระบบที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเรดแฮท รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระต่างๆ (ISVs) และพันธมิตร เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรดแฮทนำเสนอสู่ระบบพลับลิคคลาวด์ ภายใต้นวัตกรรมที่เหมาะสม และรูปแบบการให้บริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการคลาวด์ ผ่านวิธีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากโปรแกรมนี้ ซึ่งนับเป็นของสมนาคุณที่เรดแฮทได้มอบให้กับพันธมิตร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากเรดแฮท เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถนำเสนอระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย ปรับขยายได้ รวมถึงสนับสนุนและมีความเสถียรต่อสภาพแวดล้อมในการนำระบบคลาวด์ไปใช้ในองค์กรต่างๆ โปรแกรม CCP ทำให้ลูกค้า นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ และพันธมิตร มั่นใจได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรดแฮทได้ทำการตรวจสอบโซลูชั่นนั้นๆ ทำให้การเริ่มนำระบบคลาวด์ไปใช้อยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง ชัดเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของการ์ทเนอร์1 ระบุว่า การลงทุนในระบบคลาวด์มีสัดส่วนสูงสุดในด้านการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆ และหนึ่งในสามของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น มีความกระตือรือร้นที่จะนำระบบพลับลิค คลาวด์ไปใช้ แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่มีนัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในด้านนี้

นายเดเมี่ยน วอง ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน ของเรดแฮท

“RHIPE อยู่ในสถานะที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเรดแฮท ด้วยการช่วยให้พันธมิตรของเราเปลี่ยนผ่านและพัฒนาไปสู่ระบบคลาวด์ และช่วยให้ลูกค้าของ RHIPE ก้าวไปสู่การใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อว่าความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำเช่น RHIPE ในครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณถึงการเติบโตของการใช้งานระบบคลาวด์ของเรดแฮทในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น