วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


บนพื้นที่อันร่มรื่นด้วยแมกไม้ นานาพันธุ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ เป็นวิทยาเขตสีเขียว ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้กับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่น

ซึ่งในช่วงนี้ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ได้เริ่มผลิดอกสีชมพู สวยสดงดงามออกมา บริเวณริมถนนทั้ง 2 ข้างทาง  ประตูถนนชลประธาน ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปจนถึงคาวบอยแลนด์  สำหรับผู้ที่สัญจรไปมา ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ โดยมีมุมสวยๆให้เลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้  อีกจุดหนึ่งที่ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ได้ผลิบานออกสีสันสวยงาม ได้แก่บริเวณรอบๆสระพระพิรุณ ใจกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าสัมผัสกับความสวยงามของดอกไม้ ได้ในช่วงนี้ โดยคาดว่าดอกชมพูพันธุ์ทิพย์จะออกดอกบานมากที่สุดตลอด 2 ฝั่งถนนหน้า โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนประมาณเดือนมีนาคม 2557 โดยในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 นี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรม Pink Day บนถนนสีชมพูขึ้น ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 19.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น