วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก ปี 58


งาน ไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และอำเภอบ้านผือ กำหนดจัดงาน "ไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี 2558" เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถีง 1 มีนาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ และอุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระพุทธบาทบัวบก

     วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านผือ ตลอดจนให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของวิถีชีวิตไทยพวน รู้จักแหล่งโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์ ดูแลรักษา และปลูกฝั่งจิตสำนึกคนในท้องถิ่น เกิดความรักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเอง และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
    กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตไทยพวนบ้านผือ อาทิ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่และฟ้อนรำ แล้วยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านเรื่อง “นางอุสา – ท้าวบารส” ผ่านการแสดงแสง-เสียง “ตำนานภูพระบาท” และสามารถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของก้อนหินรูปร่างต่างๆ และภาพเขียนสีของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังจะได้อิ่มบุญสุขใจ กับการนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก

     ททท.สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี 2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 1 มีนาคม 2558 นี้

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4224-4383-5, 0-4224-3798 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โทร. 0-4228-2750 หรือที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 0-4232-5406-7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น