วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้น


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลประจำปี กราบนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้น ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     “เขาวงพระจันทร์” ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และพระเจ้ากงจีน บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา
     นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า เมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดเขาวงพระจันทร์ ลองทดสอบพลังศรัทธาของท่าน โดยการพิชิตยอดเขาสูงกว่า 3,790 ขั้น เมื่อถึงยอดเขาแล้ว หลาย ๆ คนบอกว่า “ดุจดังสวรรค์บนดิน” ท่านจะได้ชม และกราบไหว้รอยพระพุทธบาท กราบนมัสการเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์ องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระถังซัมจั๋ง องค์เจ้าพ่อไต๋เสี่ย แม่นางประจันต์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กราบไหว้พระพุทธรูปปรางค์ป่าเลย์ไลย์ ที่เขากระโจม หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่โอภาสี สิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพที่วัดนี้จึงค่อนข้างจะมีอิทธิพล จีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก เมื่อเสร็จภารกิจบนยอดเขาแล้ว ระหว่างทางลงเขา ท่านยังมีโอกาสพบกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายพระองค์ กราบไหว้องค์หลวงพ่อเดิม องค์พระศรีอาริยะเมตไตร องค์พระอินทร์ องค์พระพรหม ชมพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ กราบพระประธานที่ศาลาไทย ก่อนกลับตั้งจิตอธิฐาน ขอพรบารมีจากองค์พระใหญ่ ณ ที่กลางเขา ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร สูง 78 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย

     และที่สำคัญ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีสวดชุมนุมเทวดา สวดบูชาพระรัตนตรัย สวดเทวดานพเคราะห์ สวดอุปตะสันติ โดยทั่วถึงกันทุกท่านจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกษม คุตฺตสิโล กรุณาเมตตามาเป็นประธานในพิธีเพื่อแผ่เมตตาบารมี

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดเขาวงพระจันทร์ โทร. 086-1317743 (พระปลัดชัย) และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 www.tat7.com หรือ Fanpage : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น