วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง – ข่า โลก) ครั้งที่ 3


 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง – ข่า โลก) ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดา แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสปีพระราชสมภพ 60 พรรษา และในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญ ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยมี รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความงดงาม ประโยชน์ ตามธรรมชาติหรือจัดแต่ง ของพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ในมิติต่างๆ 5 มิติ ได้แก่ อาหารและเครื่องเทศ เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ฯลฯ ยาและสมุนไพร เช่น ไพล ว่านชักมดลูก กระชายดำ ฯลฯ ไม้ประดับและไม้ตัดดอก เช่น ดอกกระเจียว ดอกดาหลา กระทือ ฯลฯ วัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น ว่านนกคุ้ม มหาอุด มหาหงส์ ฯลฯ พืชป่าและนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งกระเจียว ทุ่งเปราะภู ขิง-ข่าหายาก ฯลฯ เป็นต้น โดยชื่อไทยของพืชอาจพ้องกันกับชื่อพืชกลุ่มอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ทางคณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เฉพาะภาพพืชวงศขิง-ข่า เท่านั้น จึงขอเชิญชวนนักถ่ายภาพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558 ด้วยตัวเองได้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และแกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพฯ หรือทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดภายถ่าย ขิง – ข่า โลก” ส่งถึง องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 (ตู้ ป.ณ.7) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4205 - 4206 โทรสาร 0-5384-1204, 0-5329-9754 หรือ E-mail: ms_qsbg@hotmail.com และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์: www.qsbg.org
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
1.   โครงการประกวดภาพถ่าย ขิง ข่า edit 21 กค.pdf
2.   ใบสมัครประกวดภาพถ่ายขิง-ข่าโลก.docx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น