วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสน่ห์น้ำตกงามยามหน้าหนาว


หากพูดถึงน้ำตกสวยๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานี แน่นอนว่า น้ำตกสร้อยสวรรค์ ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันค่ะ ในทุกๆช่วงปลายฝนต้นหนาวดูเหมือนว่า น้ำตกสร้อยสวรรค์ จะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความ นิยมมากแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยน้ำตกอยู่ห่างจากแยกทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2112 อีกประมาณ 15 กิโลเมตร
      น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม และอยู่ห่างจากอำเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร น้ำตกสร้อยสวรรค์ ถือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆ เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร มีต้นกำเนิดมาจากลำธาร 2 สาย คือ แซสร้อย และแซไผ่ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้ก็คือสายน้ำที่ไหลตกลงมาบรรจบกันจนมีลักษณะคล้ายๆกับสายสร้อย จนเป้นที่มาของชื่อน้ำตกใน ปัจจบุัน และบริเวณริมลำธารยังมีพลาญหินซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้หลากสีสันออกดอกงดงามเต็มลานหิน

  การเดินทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ : จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ขับรถกลับเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 เลี้ยวขวาไปทางบ้านนาโพธิ์กลาง ตรงไปเรื่อยๆราว 12 กม.ประมาณหลัก กม. 20 จะพบทางแยกขวามือ ก่อนถึงบ้านหนองผือใหญ่เล็กน้อยปากทางมีป้ายบอกทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ชัดเจน ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกราว 3 กม.จะถึงด่านและที่จอดรถ จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงตัวน้ำตก(น้ำตกมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝน – ต้นฤดูหนาว)
น้ำตกสร้อยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ภาพประกอบ : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

1 ความคิดเห็น: