วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทศกาลสับปะรดสีแฟนซีขอเชิญเที่ยวชม เทศกาลสับปะรดสีแฟนซี ในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

 ในงาน มีการจัดสวนหลายแนวผสมผสานทั้งแบบไทย แบบบาหลี แบบญี่ปุ่นและหลากหลายรูปแบบ รวบรวมสับปะรดทั้งหมดจำนวน 13 สกุล จากทั่วประเทศและต่างประเทศ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 035-437704-5 , 089-8373277, 084-4124646 www.facebook.com/Suphanburi

1 ความคิดเห็น: