วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง  บริเวณซุ้มจรนัมทางทิศตะวันออกของพระธาตุเจดีย์หลวงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2011 จนถึง 2096 รวมระยะเวลา 85 ปี หลังจากนั้นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้อัญเชิญออกจากเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ เมืองหลวงพระบางได้ 12 ปี แล้วย้ายไปเมืองเวียงจันทน์ รวมระยะเวลาที่อยู่ในลาว 225 ปี

วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่  สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมือง มหากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงค์มังราย ต่อมาพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิม แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2024  และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่ซุ้มจรนัมทางด้านทิศตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2011-2096

ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ได้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2088  ทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันเจดีย์มีความสูงคงเหลือ 40.8 เมตร ฐานกว้างด้านละ 60 เมตร
การเดินทาง

วัดเจดีย์หลวงอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ เป็นเส้นทาง One Way เป็นส่วนใหญ่  จากโรงแรมที่พักเรียกใช้บริการรถสองแถวแดง ท่านละ 10 บาท หรือเหมาไป ราคา 50-80 แล้วแต่ต่อรอง 

ใกล้ๆ กับวัดเจดีย์หลวงมีวัดที่น่าสนใจน่าแวะชมคือวัดพระสิงห์  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

1 ความคิดเห็น: