วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 @ จังหวัดกำแพงเพชร


สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวกำแพงเพชรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

    ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่คระการตา
    ชมการแสดง แสง เสียง "เล่าเรื่องเมืองกำแพง"
    ชม ชิม กระยาสารทยักษ์ สุดยอดของประเทศไทย
    ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าแถว แห่งเดียวในประเทศไทย
    ชมการประกวดธิดากล้วยไข่ ขวัญใจเมืองกำแพง
    ชมการประกวดกล้วยไข่ที่เป็นเอกลักษณ์ของกำแพงเพชร
    ชม ชิม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองกำแพง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 055-705-007

1 ความคิดเห็น: