วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai


ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

      นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า ความสวยงามของฤดูฝนที่น่าเที่ยวของเมืองโคราช สอดคล้องกับความงดงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2505 และได้รับประกาศเป็นมรดกโลก เมื่อ ปี 2548 อันอุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพันธุ์พืชที่หลากหลาย สัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ เหมาะแก่การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ เดินทางเข้ามาบันทึกภาพธรรมชาติ และเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
      สำหรับกิจกรรมลักษณะภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดนั้น ต้องเป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (สถานประกอบรอบๆ อทช.เขาใหญ่ของ สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ) สามารถใช้กล้องในแบบดิจิตอล หรือ ฟิล์ม รวมถึง Smart Phone และ Tablet ด้วย ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีทั้งหมด 6 ภาพ

      สำหรับเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกจาก การถ่ายทอดตามแนวคิด Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” และเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเองไม่ซ้ำใคร ไม่ทำลายธรรมชาติ มีความสวยงามตามหลักทัศนศิลป์ เป็นต้น และสามารถส่งผลงานผ่านทาง http://www.kmazthailand.com หรือ เขียนข้อมูลบันทึกลงแผ่น CD / DVD ส่งมายัง K MAGAZINE ตู้ ปณ.15 ปณ. จอมสุรางค์ 30001 หรือส่งผ่านทางการโพสต์ภาพถ่ายในหน้า Wall ของ facebook.com/seasonchangeatkhaoyai พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ และระบุชื่อ-นามสกุล

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร. 08 6092 6529 / ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง โทร. 0 4429 7577

      K - Magazine โทร. 0 4400 8059, 08 1593 7182 www.kmazthailand.com

      หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-3030 /0-4421-3666 www.tourismthailand.org/nakhonratchasima E – Mail : tatsima@tat.or.th

1 ความคิดเห็น: