วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 @ จังหวัดอุตรดิตถ์@นายใต้ร่มไม้  ชวนคุณไปงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและส่งเสริมการผลิตผลไม้มีคุณภาพปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงเกษตรของจังหวัด รวมทั้งการจำหน่าย การพัฒนาพันธุ์ และการเพิ่มมูลค่าของลางสาด ลองกอง และผลไม้อื่น ๆ ของจังหวัดที่เป็นเมืองมหัศจรรย์ของผลไม้ ทั้งลางสาด ลองกอง ทุเรียนหลงหลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น

งานเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนรถผลไม้และของดีจากทั้ง 9 อำเภอ และกิจกรรมภายในงานอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการจำหน่ายผลไม้ สินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดลางสาด ลองกอง การประกวดกระเช้าผลไม้ลางสาด การประกวดศิลปวัฒนธรรม และเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรี มหรสพตลอดงาน 10 วัน 10 คืน

1 ความคิดเห็น: