วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมืองโบราณพยู (Pyu Ancient Cities) มรดกโลกแห่งแรกของเมียนมาร์


เมื่อวันอาทิตย์ (22 มิ.ย.2557) ที่ผ่านมา คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ เมืองโบราณพยู (Pyu Ancient Cities) เป็นเมืองมรดกโลกแห่งแรกของเมียนมาร์ ซึ่งถือเป็นโบราณสถานแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

        ข่าวนี้สร้างความยินดีให้กับชาวเมียนมาร์ ที่กลุุ่มเมืองโบราณของอาณาจักรชาวพยู ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในเมียนมาร์ ประกอบด้วย เมืองหะลิน, พินนาคา, มองกะโม้ และศรี เกษตร ในบริเวณลุ่มน้ำอิรวดี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก

        กลุ่มเมืองโบราณของอาณาจักรพยู มีอายุประมาณ 1,000 ปี นับเป็นหนึ่งในมรดกอันล้ำค่าของเมียนมาร์ สิ่งที่หลงเหลืออยู่ได้แก่ซากพระราชวัง, เจดีย์, กำแพงอิฐ พระพุทธรูป และสุสานโบราณ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่มากกว่า 60,000 คน แต่เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมความงดงามของมรดกโลกแห่งแรกของเมียนม่าร์มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น