วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา จ.ชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2557


จังหวัดชัยนาท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านกล้วย และวัดพระยาตาก ขอเชิญเที่ยวชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2557 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และหน้าวัดพระยาตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของจังหวัดชัยนาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯ

        กำหนดการแข่งเรือยาว
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2557รอบคัดเลือก ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระยาตาก
        วันที่ 12 กรกฎาคม 2557รอบชิงชนะเลิศ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดชัยนาท โทร. 056 – 415508, ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทโทร.056 – 411234, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โทร. 056 – 414559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น