วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลบร้อนที่อมก๋อย


ในทุกๆช่วงฤดูร้อนสภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มร้อนอบอ้าวแล้ว ทว่าที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอยสูงอากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปี จนกลายเป็นจุดขายที่ใช้ดึงนักท่องเที่ยวไปหลบร้อน และชมความหลากหลายของวัฒนธรรม

        ด้วยสภาพพื้นที่ของอำเภอที่มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอจึงมีลักษณะเป็นที่สูงและภูเขา นั่นจึงทำให้อำเภออมก๋อยมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ดังนั้นในช่วงหน้าร้อนนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางมาสัมผัสอากาศดีๆที่อำเภออมก๋อยกันอย่างคับคั่ง
        อมก๋อย อำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 179 กิโลเมตร อำเภออมก๋อย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น

        ดอยม่อนจอง เป็นภูเขาที่มีความสูง ประมาณ 1,929 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในตำบลม่อนจอง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชและสัตว์ป่าหายากนานาชนิด เช่น กุหลาบพันปี กวางผา ช้างป่า เป็นต้น

        หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน อยู่ในหมู่ 17 ตำบลอมก๋อย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และเหมาะต่อการไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างมาก

        ดอยมูเซอ อยู่ในหมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อยู่สูงจากระดับทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามมาก

        นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่สำคัญๆจำนวนหลายแห่ง เช่น วัดแสนทอง เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี คู่บ้านคู่เมืองอมก๋อย เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนทอง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน วัดดงดินแดง และวัดจอมแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น