วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความตาย

อันมรณา มีประจำ ทุกส่ำสัตว์
แต่พระตรัส เป็นมุนินทร์ ชินสี
แสนประเสริฐ เลิศภิภพ จบราตรี
ยังจรลี เข้าถึงซึ่ง นิพพาน
จะหนีอื่น หมื่นแสน ในแดนโลก
พอย้ายโยก หลบลี้ หนีพ้นได้
แต่หนีหนึ่ง ซึ่งมีชื่อ คือหนีตาย
หนีไม่ได้ ใครไม่พ้น สักคนเดียว
แม้ซ่อนกาย ในกลีบเมฆ กลางเวหา
ซ่อนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย
ถึงซ่อนตัว ในหุบเขา ลำเนาไพร
ณ ถิ่นใด พ้นความตาย นั้นไม่มี

*ความตายเท่านั้นที่มีความเป็นยุติธรรม  ไม่มีใครจะรอดพ้นไปได้  จะรวยจะจนก็ต้องตายเท่ากัน  ไม่อาจต่อรองกับความตายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น