วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 2557


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วม งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557 ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม ปี 2557 ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

        นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า พระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน

        ดังนั้นจึงห้ามผู้ที่ขึ้นไปสักการะมิให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด) งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พิธีกรรมเริ่มจากการทำความสะอาดพระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวน และคณะแสน ขึ้นไปบนพระธาตุ ทำพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และพิธีคารวะธาตุ

        นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1266 สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทร. 08 3145 3080 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 / 0 4281 1405 / email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น