วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23


ขอชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

        ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะการปลูกกระท้อน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสนใจและนิยมปลูกกันจำนวนมากในเขตตำบลตะลุง ผลิตผลที่ออกมาในแต่ละปีมีคุณภาพและรสชาตินุ่มหวานเป็นที่นิยมของตลาด และเป็นหนึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี

        นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ขอแนะนำอย่าพลาด ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปีนี้ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อำเภอเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป เป็นการเผยแพร่ผลผลิต
        นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวขอพรเจ้าพ่อพระกาฬและชมความน่ารักของฝูงลิง เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเมืองลพบุรี โทร. 036-411004 และ ททท.สำนักงานลพบุรี ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. www.tat7.com หรือ Fanpage : Tat Lopburi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น